Підписатись
Petro Orlov
Petro Orlov
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в m.hneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія
ЮБ Іванов, ПА Орлов, ОЮ Іванова
Х.: ІНЖЕК 352, 79, 2008
3682008
История русской литературы XVIII века
ПА Орлов
Высшая школа, 1991
1181991
Экономика предприятия: учеб. пособие
ПА Орлов
Х.: РИО ХГЭУ 401, 9, 2000
992000
Менеджмент качества и сертификация продукции: Учебное пособие
ПА Орлов
X.: Издательский Дом «ИНЖЭК, 2004
692004
Конкурентнi переваги пiдприємства: оцiнка, формування та розвиток: монографiя
ЮБ Iванов, ПА Орлов, ОЮ Iванова
672008
Впровадження систем управління якістю: стан, проблеми, перспективи
ПА Орлов
Стандартизація, сертифікація, якість, 59-63, 2013
542013
Управление обновлением машинного парка
РН Колегаев, ПА Орлов, ВИ Шелепко
К.: Технiка.–1981.–176 с. использованием набрызгбетонирования в условиях …, 1981
451981
Збутова діяльність промислових підприємств: теорія та напрямки розвитку: монографія
ПА Орлов
Харків: Харківський нац. економічний ун-т, 2008
412008
Про використання в Україні різних систем амортизації
П Орлов, С Орлов
Економіка України, 38-44, 2005
412005
Оцінка ефективності інвестицій
П Орлов
Економіка України 1, 30-36, 1997
391997
Сравнительная оценка эффективности капитальных вложений
П Орлов
Экономика Украины, 27-32, 2004
282004
Вещный мир удмуртов (к семантике материальной культуры)
ПА Орлов
Дисс.… канд. ист, 1999
271999
Економічні аспекти впровадження систем менеджменту якості на промислових підприємствах
П Орлов
Економіка України, 17-26, 2008
232008
Проблемы социальной ответственности субъектов хозяйствования и маркетинга в условиях его интенсивного развития и мирового экономического кризиса
ПА Орлов
Проблемы экономики, 110-117, 2014
222014
Визначення ефективності реальних інвестицій
ПА Орлов
Фінанси України 1, 51-57, 2006
222006
Важнейшие факторы масштабного повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга для эффективного социально-экономического развития стран
ПА Орлов
Економіка розвитку, 20-33, 2017
212017
Удосконалення державної амортизаційної політики
П Орлов, С Орлов
Економіка України 2, 2003
212003
Konkurentni perevahy pidpryiemstva: otsinka, formuvannia ta rozvytok
YB Ivanov, PA Orlov, OY Ivanova
Kharkiv: INZhEK, 2008
192008
Амортизаційна політика як інструмент активізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств
ПА Орлов, СП Орлов
Інновації: проблеми науки і практики: монографія.–Х.: ВД «ІНЖЕК, 317-335, 2006
192006
Обоснование цен на машины производственного назначения на основе учета их эффективности
ПА Орлов, НИ Алдохина
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004
172004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20