Лариса Мармуль, Larysa Marmul
Лариса Мармуль, Larysa Marmul
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
Verified email at phdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ринок праці та зайнятість населення сільських територій: теорія і практика регулювання:[монографія]
ЛО Мармуль, ІА Романюк
Херсон: Айлант, 2015
64*2015
Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК
ЛО Мармуль
Економіка АПК, 11-19, 2007
452007
Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models
MM Ihnatenko, LO Marmul, DS Ushakov, SP Kuchyn
Eleftherios Thalassinos, 2019
432019
Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприємств: монографія
ЛО Мармуль, ОА Сарапіна
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
392006
Innovative tools in the methodology and teaching of the basic principles of enterprise management
M Іhnatenko, L Marmul, V Petrenko, A Karnaushenko, L Levaieva
IAEME Publication, 2020
372020
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
371996
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
362013
Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій
ЛО Мармуль, ММ Ігнатенко
Економіка АПК, 122-129, 2011
252011
Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки
ЛО Мармуль, НС Танклевська
Економіка АПК, 75-80, 2006
242006
Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму
ЛО Мармуль, ІА Романюк
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 47-51, 2017
23*2017
Фінансове забезпечення та податкові аспекти розвитку туристичної діяльності в Україні
ЛО Мармуль, ІА Романюк
ПХДПУ, 2019
21*2019
Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі
ЛО Мармуль, ММ Ігнатенко, ЛЮ Леваєва, ІА Романюк
Київ, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ" ДКС Центр", 2019
21*2019
Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки
ЛО Мармуль, ВС Петренко
202017
Investuvannia innovatsijnoho rozvytku kharchovykh i pererobnykh pidpryiemstv [Investment innovative development of food and processing enterprises]
LO Marmul, IV Ks’onzhyk
Mykolaiv, Ukraine, 2011
202011
Oblik, otsinka y diahnostyka finansovo-ekonomichnykh rezulʹtativ diyalʹnosti u stratehichnomu menedzhmenti pidpryyemstv i orhanizatsiy [Accounting, evaluation and diagnostics …
MM Ihnatenko, LO Marmulʹ
Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya. 6 (11). URL: http://http …, 2017
192017
Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності
ММ Ігнатенко, ЛО Мармуль, ОА Сарапіна
Економіка та менеджмент культури 2, 32-38, 2016
192016
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
192010
Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні
НО АВЕРЧЕВА
Економіка АПК, 16-24, 2009
192009
Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств: монографія
ЛО Мармуль, ОЛ Гальцова
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
192006
Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств
ЛО Мармуль, ІВ Ксьонжик, ЛА Мармуль
182011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20