Лариса Мармуль, Larysa Marmul
Лариса Мармуль, Larysa Marmul
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в phdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринок праці та зайнятість населення сільських територій: теорія і практика регулювання:[монографія]
ЛО Мармуль, ІА Романюк
Херсон: Айлант, 2015
62*2015
Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК
ЛО Мармуль
Економіка АПК, 11-19, 2007
462007
Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприємств: монографія
ЛО Мармуль, ОА Сарапіна
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
392006
Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models
MM Ihnatenko, LO Marmul, DS Ushakov, SP Kuchyn
Eleftherios Thalassinos, 2019
382019
Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика розвитку)
ПП Борщевський, ВО Ушкаренко, ЛГ Чернюк, ЛО Мармуль
К.: Наукова думка, 1996
371996
Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність
ОМ Довгань, ЯВ Мандибура
Сталий розвиток економіки, 200-206, 2013
362013
Innovative tools in the methodology and teaching of the basic principles of enterprise management
M Іhnatenko, L Marmul, V Petrenko, A Karnaushenko, L Levaieva
IAEME Publication, 2020
322020
Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій
ЛО Мармуль
Економіка АПК, 122-129, 2011
252011
Фінансове забезпечення та податкові аспекти розвитку туристичної діяльності в Україні
ЛО Мармуль, ІА Романюк
ПХДПУ, 2019
24*2019
Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму
ЛО Мармуль, ІА Романюк
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 47-51, 2017
24*2017
Фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки
ЛО Мармуль, НС Танклевська
Економіка АПК, 75-80, 2006
242006
Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності
ММ Ігнатенко, ЛО Мармуль, ОА Сарапіна
Економіка та менеджмент культури 2, 32-38, 2016
222016
Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі
ММ Ігнатенко, ЛО Мармуль, ЛЮ Леваєва, ІА Романюк
Агросвіт, 3-7, 2019
20*2019
Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки
ЛО Мармуль, ВС Петренко
202017
Облік, оцінка й діагностика фінансово-економічних результатів діяльності у стратегічному менеджменті підприємств і організацій
ЛО Мармуль, ММ Ігнатенко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 115-118, 2017
19*2017
Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України
МП Бутко, АГ Ясько
Агросвіт, 2-9, 2010
192010
Проблеми і перспективи розвитку птахівництва в регіоні
НО АВЕРЧЕВА
Економіка АПК, 16-24, 2009
192009
Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств: монографія
ЛО Мармуль, ОЛ Гальцова
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
192006
Інвестування інноваційного розвитку харчових і переробних підприємств
ЛО Мармуль, ІВ Ксьонжик, ЛА Мармуль
182011
Підвищення дохідності фермерських господарств
ЛО Мармуль
Економіка АПК, 74-77, 2008
182008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20