Кафедра фізики
Кафедра фізики
СумДПУ ім. А.С. Макаренка
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Питання загальної методики навчання фізики
ВІ Каленик, МВ Каленик
322000
Основи термодинаміки: навчальний посібник
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен», 2011
20*2011
Соціально-економічний моніторинг як фактор стабільного і збалансованого розвитку регіону
ОІ Пурський, ІО Мороз, ОІ Моісеєнко
Бізнес Інформ, 39-41, 2012
13*2012
Педагогічні основи гуманізації фізичної освіти в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства
ВС Іваній, ІО Мороз
82015
Методи термодинаміки: Навчальний посібник для студентів ВНЗ України
ІО Мороз
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
82009
Спеціальна теорія відносності: навчальний посібник (гриф МОН України лист № 1/11-3525 від 11.05. 11)
ІО Мороз
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
72011
та ін. Дифузійні процеси та інтерфейсне розсіювання електронів в багатошарових металевих плівках (огляд)
ІМ Пазуха, СІ Проценко, ІЮ Проценко, АІ Салтикова
Вісник СумДУ. Серія: Фізика, математика, механіка 9 (93), 7-35, 2006
72006
Основи термодинаміки та статистичної фізики: навч. посіб.
ІО Мороз
Суми: Видавничий дім «Папірус, 2012
62012
Поняття компетенція, компетентність, навчальні досягнення учнів з фізики
МВ Каленик
62010
Підходи до вивчення нанотехнологій у загальноосвітніх навчальних закладах
ОМ Завражна, АІ Салтикова
ОМ Завражна, АІ Салтикова/Сучасні тенденції навчання фізики у …, 0
6
Cтруктура и свойства полимерных композитов и нанокомпозитов, подвергнутых термомагнитной обработке
АД Стадник, ИА Мороз, ОГ Медведовская, ВН Билык
Журнал нано-та електронної фізики, 03046-1-03046-5, 2015
52015
Теоретико-методичні засади вивчення термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах: монографія
ІО Мороз
Харків: ТОВ “Діса плюс, 2012
52012
Методика віртуального демонстраційного фізичного експерименту
МВ Каленик, ОО Пасько
Фізика та астрономія в школі, 29-32, 2009
52009
Перші уроки фізики в загальноосвітній школі
МВ Каленик
52003
Розвиток наноосвіти–один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад
ОД Стадник, ІО Мороз, ЮО Шкурдода, ОВ Яременко
42015
Про роль спецкурсів у системі фахової підготовки студентів-фізиків
О Завражна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
42013
Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій
ОІ Пурський, ІО Мороз
Економіка. Фінанси. Право, 11-14, 2013
42013
Висвітлення протиріч класичної статистики в курсі термодинаміки та статистичної фізики
ІО Мороз
32012
Застосування першого закону термодинаміки під час її вивчення
ІО Мороз
Педагогічна преса, 2012
32012
Оптимізація регіональної політики розвитку шляхом впровадження системи поточного соціально-економічного моніторингу
ОІ Пурський, ІО Мороз
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20