Тищенко Виктория Федоровна (Tyshchenko VF)
Тищенко Виктория Федоровна (Tyshchenko VF)
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
742010
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
112014
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
72013
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
72012
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Actual problems of economics, 227-237, 2012
72012
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
72011
Діагностика вектора розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економiчний часопис-XXI, 31-34, 2013
52013
Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні
В Гарбариніна
Державне управління та місцеве самоврядування, 116-123, 2015
32015
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
32015
Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко
Одеський національний економічний університет, 2014
32014
DIAGNOSIS OF KNOWLEDGE ECONOMY VECTOR: A REGIONAL ASPECT.
V Tyshchenko
Economic Annals-XXI, 2013
32013
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 141-144, 2013
32013
Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань
ЮБ Іванов
Х.: ВД «Інжек, 240, 2012
32012
Оценка уровня развития экономики знаний в регионах Украины
ЮБ Иванов, ВФ Тищенко
Проблемы экономики, 2012
32012
Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні
В Тищенко
Підприємництво, господарство і право, 62-66, 2016
22016
Визначення поняття нотаріальна діяльність з позиції адміністративно-правового регулювання
ВГ Тищенко
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2015
22015
Інтегральна оцінка інноваційного рівня розвитку регіонів України
ВФ Колесніченко
Інноваційна економіка, 16-22, 2011
22011
Активизация инновационной деятельности при помощи механизмов публично-частного партнерства в условиях распространения экономики знани
ВФК ЮБ Иванов
Управление инновациями 2010, 153-158, 2010
22010
Адміністративно-правове регулювання взаємодії нотаріату з органами публічної влади
В Тищенко
Дис. на здобуття наук. ступ. кандидат юр. наук. Науково-дослідний інститут …, 2016
12016
Інформаційне суспільство як невід’ємна складова економіки знань
ВФ Тищенко
Державна підтримка інноваційних підприємств в Україні: Науковий вісник …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20