Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
862010
Визначення сутності категорій нововведення, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес
ВФ Колесніченко
Економіка розвитку, 36, 2005
192005
Інноваційна діяльність в Україні
ВА Коюда, ВФ Колесниченко
Фінанси України, 99-102, 2002
172002
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
142014
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
122015
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВФ Колесніченко
Харк. нац. екон. ун-т, 2006
122006
Гроші та кредит
ВФ Колесніченко
Навчальний посібник–Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
112008
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
102012
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
82011
Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економічний часопис.-ХХІ, 1, 2013
72013
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
72013
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Actual problems of economics, 227-237, 2012
72012
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment management and financial innovations, 171-180, 2014
52014
Формування базової системи показників для оцінки потенціалу публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 277-283, 2014
52014
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 141-144, 2013
52013
Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань
ЮБ Іванов
Х.: ВД «Інжек, 240, 2012
52012
Development of Regions of Ukraine in the emerging knowledge economy
JB Ivanov, VF Tyshchenko, VM Ostapenko
Kharkiv: INZHEK (in Ukr.), 2012
42012
Сутність концептуальних основ публічноприватного партнерства
ВФ Колесніченко
Экономика: проблемы теории и практики.–2010.–Вип 264, 371-382, 0
4
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
O Kolodiziev, V Tyschenko, V Ostapenko, T Kolodizieva
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 134, 2018
32018
Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20