Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Тищенко Вікторія Федорівна / Viktoriia Tyschenko (Tyshchenko VF, Колесніченко В)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
Атіка, 2006
1922006
Гроші і кредит: підручник
ОМ Колодізєв, ВФ Колесніченко
К.: Знання, 2010
902010
Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до інвестиційного забезпечення: монографія
ОП Коюда, ВФ Колесніченко
Харків: ХНЕУ, 2009
212009
Визначення сутності категорій нововведення, інновація, інноваційна діяльність та інноваційний процес
ВФ Колесніченко
Економіка розвитку, 36, 2005
202005
Гроші та кредит
ВФ Колесніченко
Навчальний посібник–Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
182008
Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія
ВФ Тищенко
Харків: ХНЕУ, 2014
162014
Інноваційна діяльність в Україні
ВА Коюда, ВФ Колесниченко
Фінанси України, 99-102, 2002
152002
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment management and financial innovations, 171-180, 2014
132014
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
ВФ Колесніченко
Харк. нац. екон. ун-т, 2006
132006
Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect
Y Ivanov, V Tyshchenko
Економічний часопис-ХХІ, 28-31, 2015
112015
Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань
ВФ Тищенко
Актуальні проблеми економіки, 227-237, 2012
112012
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
102010
Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України
ВФ Тищенко, ДМ Складанний
Проблеми економіки, 288-297, 2013
82013
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко, ВН Остапенко
82013
Місце і роль економіки знань у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
ЮБ Іванов, BФ Колесніченко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–Вип 24, 31-41, 2011
82011
Integral estimation for development level of information and communication technologies as a structural component of knowledge economy
VF Tyshchenko
Actual problems of economics, 227-237, 2012
72012
Характеристика методологических подходов дисциплинарного уровня педагогических исследований в контексте использования современных технологий обучения
ІІ Осадченко, В Тищенко
Modern Humanitarian Journal, 2019
62019
Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект
ВФ Тищенко
Економічний часопис.-ХХІ, 1, 2013
62013
Kohnityvne mod-eliuvannia protsesiv publichno-pryvatnoho partnerstva v rehion-akh Ukrainy
VF Tyshchenko, DM Skladannyi
Cognitive modelling of processes of public-private partnerships in the …, 2013
52013
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
OM Kolodiziev, VF Tyschenko, VM Ostapenko, TO Kolodizieva
42018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20