Elina Paliichuk (Еліна Палійчук)
Elina Paliichuk (Еліна Палійчук)
кандидат філологічних наук, Київський університет імені Бориса
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації «торгівля людьми» у сучасному англомовному медійному дискурсі
ЕО Палійчук
Палійчук Еліна Олександрівна, 2011
62011
HUMAN TRAFFICKING AND MEDIA: IS LANGUAGE THAT POWERFUL?
E Paliichuk
Acting and Connecting Cultural Approaches to Language and Literature …, 2007
32007
ІКОНІЧНІ КОНСТРУКТИ СОЦІАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми)
ЕО Палійчук
Studia Philologica, 2016
12016
Лінгвостилістичні засоби емоційного впливу на читацьку аудиторію: емпіричне дослідження (на матеріалі сучасної англомовної преси з питань торгівлі людьми)
ЕО Палійчук
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2011
12011
Priming Effects in Media Discourse on Human Trafficking: The Narrative Perspective
E Paliichuk
12th Bienial IGEL Conference in Action. Conference: Utrecht, 2010
12010
Роль бенефіціанта в медійному дискурсі з питань торгівлі людьми: концептуальний аналіз
ЕО Палійчук
12005
ICONIC FRAMING OF HUMAN TRAFFICKING IN MEDIA
E Paliichuk
Norwegian Journal of Development of the International Science, 2020
2020
Сторітелінг в англомовній соціальній кампанії з боротьби проти торгівлі людьми: лінгвокогнітивний аспект
ЕО Палійчук
Studia Philologica, 100-106, 2018
2018
ЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ (На прикладі ситуації торгівля людьми в англомовному медійному дискурсі)
Е Палійчук
Studia Philologica, 56-59, 2015
2015
Ситуація "Торгівля людьми" в сучасному англомовному медійному дискурсі: когнітивний аспект
Е Верещага
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 39-45, 2004
2004
Гайдаш АВ The portrait of the old lady in Eric Coble’s The velocity of autumn.................... 101
ИР Буниятова, ОС Зубченко, ЕО Палійчук, ІА Редька, ЮІ Торговець, ...
Афанасьєв Ілля Юрійович—доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналіс-тики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук …
АВ Гайдаш, ОЮ Грипас, ОС Зубченко, НП Ізотова, ЛП Калитюк, ...
ІКОНІЧНІ КОНСТРУКТИ СОЦІАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
ЕО Палійчук
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія КВ № 19607-9407Р видане Державною реєстраційною службою України 11.12. 2012 р.
Р Білорусь
in Brno 2016
DIE EIE
Бріцин ВМ доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства ім. ОО Потебні АН України
ПВАК України
ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЛО Овсієнко, НВ Репех, СВ Субота, СА Юлдашева, ЕО Палійчук, ...
FRAMING HUMAN TRAFFICKING IN CONTEMPORARY FICTION DISCOURSE
E Paliichuk
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18