Галина Володимирівна Сакалова
Галина Володимирівна Сакалова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эффективность очистки сточных вод гальванического производства адсорбционным методом
ГВ Сакалова, СВ Свергузова, МС Мальованый
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2014
282014
Морфо-біологічні особливості культури Phaseolus vulgaris l. за дії регуляторів росту рослин
ОА Шевчук, ОО Ткачук, ОО Ходаніцька, ГВ Сакалова, ВІ Вергеліс
Вісник Уманського національного університету садівництва, 3-8, 2019
172019
Аналіз та систематизація існуючих методів оцінювання ступеня екологічної небезпеки
МС Мальований, ВМ Шмандій, ОВ Харламова, ЛІ Челядин, ...
Екологічна безпека, 37-44, 2013
92013
Очищення стічних вод шкіряного виробництва від іонів хрому адсорбцією на природних цеолітах
МС Мальований, ОР Ярема, ГВ Сакалова, ТМ Василінич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
62010
Очищення питної води вiд iонiв амонiю природними сорбентами. Технологiчнi аспекти
ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, МС Мальований
Хiм. промисловiсть України, 15-18, 2010
52010
Вибір іонообмінного матеріалу для концентрування амонію з міських стоків
АМ Мальований, МС Мальований, ЙЙ Ятчишин, Е Плаза, ...
Энерготехнологии и ресурсосбережение, 49-54, 2012
42012
Ідентифікація експериментальних даних адсорбції іонів амонію із води теоретичним моделям
МС Мальований, ГВ Сакалова
Вісник КНУ ім. М. Остроградського.–Вип 1, 66, 2011
42011
Дослідження сорбційного вилучення іонів купруму (ІІ) з води глинами Черкаського родовища
ГВ Сакалова
ВІСНИК, 2013269, 2013
32013
Застосування природних сорбентів у природоохоронних цілях
Р Петрус, М Мальований, Г Сакалова, В Бунько
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
32012
Дослідження екологічних та технологічних аспектів очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
МС Мальований, ОВ Мартиняк, ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, ...
Экология и промышленность, 47-51, 2011
32011
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах/[Мальований МС, Сакалова ГВ, Василінич ТМ]
МС Мальований
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
32011
Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів важких металів з використанням природних адсорбентів: монографія
ГВ Сакалова, ТМ Василінич, ТМ Василинич
Вінниця: ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2019
22019
Ефективність застосування ретардантів для оптимізації продуктивності льону олійного
ОО Ходаніцька, ОА Шевчук, ОО Ткачук, ГВ Сакалова
Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване …, 2018
22018
Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів
ГВ Сакалова
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2017
22017
Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів
ГВ Сакалова
ІФНТУНГ, 2016
22016
Дослідження ефективності застосування ультрафіолетово-адсорбційної технології для очищення стічної води від мікробіологічного забруднення
НЮ Вронська, МС Мальований, ГВ Сакалова
Науковий вісник НЛТУ України 25 (8), 2015
22015
Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів хрому (ІІІ) на природних адсорбентах
ТМ Василінич, ГВ Сакалова, АЮ Курлянцева
Збірник матеріалів, 113, 2012
22012
Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
ОВ Мальований, ГВ Сакалова, НЮ Чорномаз, АВ Сибірний
Третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Вода в, 62, 2012
22012
Вплив типу природного сорбенту на кінетику сорбції іонів амонію із води
МС Мальований, ГВ САКАЛОВА, НЮ ЧОРНОМАЗ
Вісник Хмельницького національного університету, 85-88, 2010
22010
Перспективи застосування бентонітових глин при очищенні стічних вод від іонів важких металів
НВ Онофрійчук, МС Мальований, ТМ Василінич, ГВ Сакалова
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20