Подписаться
Гришина Л.П.
Гришина Л.П.
Інститут свинарства і АПВ НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене svinarstvo.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
РАН
ОВ Гришина, JIД Герасимчук, ВИ Бамбух, ЕА Панкова, СА Панков
Свиноводство, 11-15, 2018
672018
Полиморфизм локуса рецептора эстрогена 1 в популяциях свиней разных генотипов и его ассоциация с репродуктивными признаками свиноматок крупной белой породы
ВН Балацкий, АМ Саенко, ЛП Гришина
Цитология и генетика, 48-54, 2012
232012
Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації
ЛП Гришина, ОГ Фесенко
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
172015
Прогнозування продуктивності свиней за індексами росту в ранньому ентогенезі
ЛП Гришина
Свинарство, 50-55, 2012
162012
Селекційно-генетичні прийоми удосконалення племінного стада свиней
ЛП Гришина
Наук. пр. академ. сільськогосп. науки 1, 152-154, 2002
162002
Методологія створення спеціалізованого типу свиней: монографія
ЛП Гришина, ВМ Волощук, ЮП Акнєвський
Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс, 2015
152015
Удосконалення методів оцінки племінної цінності кнурів-плідників у селекційному стаді
ЛП Гришина
Таврійський науковий вісник, 166-170, 2012
132012
Рівень фенотипної консолідації свиней великої білої породи
ЛП Гришина
Розведення і генетика тварин, 88-91, 2005
132005
Використання свиней великої білої породи зарубіжної селекції в умовах промислової технології
ЛП Гришина
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць, 142-145, 2008
122008
Закономірності росту свиней різних генотипів
ЮП Акнєвський, ЛП Гришина
Вісник аграрної науки Причорномор’я.–2006.–Спеціальний випуск 3 (35), 116-120, 2005
122005
Ефективність використання кнурів датської селекції в племінній роботі з великою білою породою свиней
ЛП Гришина
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Тваринництво …, 2003
112003
Порівняльна оцінка продуктивних ознак свиней великої білої породи провідних господарств України (за даними ІІІ тому ДКПТ великої білої породи)
ЛП Гришина, ВІ Малик
Свинарство, 75-82, 2012
102012
Вплив генотипу кнурів на відгодівельні та м’ясні ознаки отриманого від них молодняку
ОВ Волощук, ЛП Гришина
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2017
92017
Інтер’єрні особливості свиней різних генотипів
ЮП Акневський, ЛП Гришина
Аграрний вісник Причорномор’я.–2006.–Вип 32, 45-46, 2006
92006
Эффективность использования свиней датской селекции при чистопородном разведении и скрещивании
ЛП Гришина
Промышленное и племенное свиноводство, 42-43, 2004
92004
Совершенствование методов селекционно-племенной работы с внутрипородным типом свиней крупной белой породы УКБ-1
ЛП Гришина
Вісник аграрної науки Причорномор’я, 32-37, 2002
92002
Створення внутріпородних заводських типів свиней у великій білій породі з покращеними м’ясними якостями
МД Березовський, ЛП Гришина, АА Гетя, ОА Манько, ПА Ващенко
Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник, 15-25, 2009
82009
Интенсивность роста молодняка и мясность свиней
Л Гришина, А Волощук, А Краснощёк
Животноводство России, 31-34, 2020
62020
М’ясні якості чистопородного, помісного і гібридного молодняку свиней різної інтенсивності росту
ЛП Гришина, ОО Краснощок
62019
Господарсько-корисні особливості свиней заводського типу Бахмутської великої білої породи
ЛП Гришина, ЮП Акнєвський
Наукові доповіді НУБіП.‒2012.‒Вип 7 (36), 93-97, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20