Монастирський Григорій (Monastyrskyi Grygorii)
Монастирський Григорій (Monastyrskyi Grygorii)
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теорія організації
ГЛ Монастирський
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
1212014
Теорія організації: Навч. посібник
ГЛ Монастирський
К.: Знання, 2008
121*2008
Муніципальний менеджмент: навч. посіб.
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ОП Дудкіна
К.: Знання, 180-181, 2006
932006
Муніципальний менеджмент: навч. посібник
А Мельник, Г Монастирський, О Дудкіна
Тернопіль, 2005
93*2005
Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика: монографія
АФ Мельник, ГЛ Монастирський
Тернопіль: Економічна думка 476, 2007
772007
Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія
ГЛ Монастирський
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010
602010
Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня
Г Монастирський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України…, 2010
602010
Теорія організації: підручник
Г Монастирський
Тернопіль, 2014
262014
Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін/[Монографія]; за ред. АФ Мельник
А Мельник, Г Монастирський
Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка,, 2009
172009
Теорія організації: Навч.-метод. комплекс
ГЛ Монастирський, ОФ Овсянюк-Бердадіна
Т.: Екон. думка, 2007
172007
Енциклопедичний словник з державного управління
АММ Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко
14*2010
Управлiння розвитком мунiципальних утворень: теорiя, методологiя, практика: монографiя
АФ Мельник, ГЛ Монастирський
122007
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
А Мельник, Г Монастирський
112003
Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні
Г Монастирський
102011
Управлінські аспекти економічного і соціального розвитку сільських поселень як еле ментів територіальних систем
А Мельник, Г Монастирський
Регіональна економіка, 152-162, 2002
102002
До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й соціального розвитку сільських поселень в системі державного регулювання економіки
ГЛ Монастирський
Вісн. ТАНГ.-Вип 16, 132-136, 2001
92001
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення
А Мельник, Г Монастирський
82012
Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи
Г Монастирський
Вестник экономической науки Украины, 2008
82008
Теорiя органiзацiї: навч. посiбник
ГЛ Монастирський
К.: Знання, 350, 2008
7*2008
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ ТА БАЗОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
А Мельник, Г Монастирський, Л Лаврів
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 128-139, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20