Монастирський Григорій (Monastyrskyi Grygorii)
Монастирський Григорій (Monastyrskyi Grygorii)
Verified email at tneu.edu.ua
TitleCited byYear
Теорія організації
ГЛ Монастирський
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
1082014
Муніципальний менеджмент: навч. посіб.
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ОП Дудкіна
К.: Знання, 180-181, 2006
882006
Муніципальний менеджмент: навч. посібник
А Мельник, Г Монастирський, О Дудкіна
Тернопіль, 2005
88*2005
Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика: монографія
АФ Мельник, ГЛ Монастирський
Тернопіль: Економічна думка 476, 2007
722007
Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня
Г Монастирський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
562010
Теорія організації: підручник
Г Монастирський
Тернопіль, 2014
212014
Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін/[Монографія]; за ред. АФ Мельник
А Мельник, Г Монастирський
Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка»,, 2009
162009
Теорія організації: Навч.-метод. комплекс
ГЛ Монастирський, ОФ Овсянюк-Бердадіна
Т.: Екон. думка, 2007
162007
Управлiння розвитком мунiципальних утворень: теорiя, методологiя, практика: монографiя
АФ Мельник, ГЛ Монастирський
112007
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
А Мельник, Г Монастирський
112003
Управлінські аспекти економічного і соціального розвитку сільських поселень як еле ментів територіальних систем
А Мельник, Г Монастирський
Регіональна економіка, 152-162, 2002
102002
До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й соціального розвитку сільських поселень в системі державного регулювання економіки
ГЛ Монастирський
Вісн. ТАНГ.-Вип 16, 132-136, 2001
92001
Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні
Г Монастирський
82011
Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи
Г Монастирський
Вестник экономической науки Украины, 2008
82008
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення
А Мельник, Г Монастирський
72012
Municipalization as a new paradigm of local economic development: world and national tendencies
G Monastyrskyi
Local self-government in local development: Ukrainian and Polish experience …, 2014
62014
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ ТА БАЗОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
А Мельник, Г Монастирський, Л Лаврів
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 128-139, 2008
62008
Концептуально-правові засади побудови технологій управління муніципальними утвореннями
А Мельник, Г Монастирський
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 7-25, 2005
62005
Методологічні підходи до управління розвитком муніципальних утворень
Г Монастирський
Управління сучасним містом, 1-6, 2005
62005
Муніципальне утворення як корпорація: організаційні та правові проблеми становлення/Мельник АФ, Монастирський ГЛ
АФ Мельник
Тези доповідей науково-практичної конференції „Розвиток корпоративного …, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20