Монастирський Григорій (Monastyrskyi Grygorii)
Монастирський Григорій (Monastyrskyi Grygorii)
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія організації: навч. посіб.
ГЛ Монастирський
К.: Знання, 2008
1402008
Муніципальний менеджмент: навч. посіб.
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ОП Дудкіна
К.: Знання, 416, 2006
942006
Муніципальний менеджмент: навч. посібник
А Мельник, Г Монастирський, О Дудкіна
Тернопіль: Економічна думка, 2005
94*2005
Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика: монографія
АФ Мельник, ГЛ Монастирський
Тернопіль: Економічна думка, 2007
93*2007
Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія
ГЛ Монастирський
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010
662010
Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня
Г Монастирський
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
602010
Теорія організації: підручник
Г Монастирський
Тернопіль, 2014
34*2014
Енциклопедичний словник з державного управління
АММ Ю.П.Сурмін, В.Д.Бакуменко
24*2010
Модернiзацiя суспiльного сектору економiки в умовах глобальних змiн: монографiя / Мельник, АФ(заг. ред.)
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васiна, ...
23*2009
Теорія організації: Навч.-метод. комплекс
ГЛ Монастирський, ОФ Овсянюк-Бердадіна
Т.: Екон. думка, 2007
182007
Marketing Innovation Activity of Urban Public Transport: Results of the Empirical Study
T Borysova, G Monastyrskyi
Marketing and Management of Innovations, 229-240, 2018
162018
Innovation activity development of urban public transport service providers: multifactor economic and mathematical model
T Borysova, G Monastyrskyi, A Zielinska, M Barczak
Sumy State University, 2019
122019
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, О Длугопольський, О Панухник
Тернопіль: Економічна думка, 2003
122003
Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні
Г Монастирський
112011
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ БАЗОВОГО РІВНЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ
Г Монастирський
Тернопільський національний економічний університет, 2011
112011
Управлінські аспекти економічного і соціального розвитку сільських поселень як елементів територіальних систем
А Мельник, Г Монастирський
Регіональна економіка, 152-162, 2002
102002
До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й соціального розвитку муніципальних утворень
Г Монастирський
Наука молода, 13-17, 2005
9*2005
До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й соціального розвитку сільських поселень в системі державного регулювання економіки
ГЛ Монастирський
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 132-136, 2001
92001
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення
А Мельник, Г Монастирський
82012
Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи
Г Монастирський
Вестник экономической науки Украины, 2008
82008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20