Подписаться
Александра Чеботарева
Александра Чеботарева
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах»(програма з трудового …
ОВ Чеботарьова
ПрАТ «Видавництво «Київська правда» КП ДАК «Укрвидавполіграфія», 2012
522012
Физика, Развивающее обучение. Книга для учителей. 7-й класс
АЛ Камин
Ростов на/Д: Феникс, 2003
372003
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
30*2016
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах
АА Колупаєва, ОМ Таранченко, ТВ Сак, ТФ Марчук, ЛІ Прохоренко, ...
ТОВ ВПЦ «Літопис–ХХ», 2010
242010
Дитина із церебральним паралічем
ОВ Чеботарьова, ЛВ Коваль, ЕА Данілавічутє
Ranok Publishing House Ltd, 2023
232023
Дитина із синдромом Дауна
ОВ Чеботарьова, ІВ Гладченко
Ranok Publishing House Ltd, 2023
172023
Самостоятельные работы учащихся по физике в 6–7 классах: Дидактический материал. Пособие для учителей
АВ Чеботарева
М.: Просвещение, 1977
151977
Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток
ОВ Чеботарьова, ІВ Гладченко
Харків: Ранок, 2020
132020
Дитина з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітньому просторі
АГ Шевцов, ОВ Романенко, ЛО Ханзерук, ОВ Чеботарьова
Київ: Видавничий Дім «Слово, 2014
132014
Багатоаспектність корекційно-розвивальної роботи в освітніх закладах для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату
О Чеботарьова, І Гладченко
Особлива дитина: навчання і виховання, 21-30, 2017
122017
Методичні основи аналізу розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Ін-т економіки промисловості, 2012
12*2012
Тесты по физике: 7 класс
АВ Чеботарева
М.: Экзамен, 2008
112008
Технологические аспекты повышения биологической ценности пищевых продуктов
НМ Агеева, АВ Чеботарева, БГ Ермошенко, ГФ Музыченко, ...
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 22-25, 1999
101999
Особливості соціалізації школярів із порушеннями розумового розвитку засобами професійно-трудового навчання
ОВ Чеботарьова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
82015
Особливості корекційно-реабілітаційної роботи з учнями із порушеннями опорно-рухового апарату
О Чеботарьова
Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, 16-20, 2013
82013
Дитина із церебральним паралічем: що мають знати батьки
О Чеботарьова
Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання, 60, 2011
82011
Навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах загальноосвітньої школи
О Чеботарьова
Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: наук.-метод. зб …, 2007
82007
Корекційно-реабілітаційний супровід молодших школярів із порушеннями опорно-рухового апарату
ОВ Чеботарьова
Особлива дитина: навчання та виховання, 16-21, 2013
72013
Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
ОВ Чеботарьова
Інститут спеціальної педагогіки, 2006
72006
Удосконалення змісту трудового навчання в учнів спеціальної школи
ОВ Чеботарьова
Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у …, 0
7
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20