Александра Чеботарева
Александра Чеботарева
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Физика, Развивающее обучение. Книга для учителей. 7-й класс
АЛ Камин
Ростов на/Д: Феникс, 2003
232003
Комплекс програмно-методичного забезпечення «Зміст корекційно-спрямованого навчання і виховання розумово відсталих дітей у спеціальних дошкільних закладах»(програма з трудового …
ОВ Чеботарьова
ПрАТ «Видавництво «Київська правда» КП ДАК «Укрвидавполіграфія», 2012
202012
Тесты по физике: 7 класс
АВ Чеботарева
М.: Экзамен, 2008
142008
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
13*2016
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах
АА Колупаєва, ОМ Таранченко, ТВ Сак, ТФ Марчук, ЛІ Прохоренко, ...
ТОВ ВПЦ «Літопис–ХХ», 2010
112010
Методичні основи аналізу розвитку науково-технічних систем
ІВ Моргачов
Ін-т економіки промисловості, 2012
92012
Самостоятельная работа учащихся по физике в 6-7 классах: дидакт. материал. Пособие для учителя
АВ Чеботарева
М.: Просвещение, 1985
91985
Технологические аспекты повышения биологической ценности пищевых продуктов
НМ Агеева, АВ Чеботарева, БГ Ермошенко, ГФ Музыченко, ...
Известия высших учебных заведений. Пищевая технология, 1999
81999
Особливості корекційно-реабілітаційної роботи з учнями із порушеннями опорно-рухового апарату
ОВ Чеботарьова
Дефектологія/Особлива дитина: навчання та виховання, 16-21, 2013
62013
Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
ОВ Чеботарьова
Інститут спеціальної педагогіки, 2006
62006
Дитина із синдромом Дауна
ОВ Чеботарьова, ІВ Гладченко, А Василенко-ван де Рей, НІ Ліщук
«Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018
42018
Воспитание учащихся и подготовка их к труду при обучении физике
АВ Чеботарева
М.: Просвещение, 2001
42001
Розвиток пізнавальної діяльності дошкільників із розумовою відсталістю засобом конструювання
ОВ Чеботарьова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
32012
Організація корекційні-виховної роботи з дошкільниками із синдромом Дауна
О Мозолюк-Коновалова
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 130-139, 2011
32011
Дитина із церебральним паралічем
ОВ Чеботарьова, ЛВ Коваль, ЕА Данілавічютє
«Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018
22018
Концептуальні засади змісту трудового навчання в спеціальній школі в сучасних умовах реформування освіти
ОВ Чеботарьова
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
22016
Особливості соціалізації школярів із порушеннями розумового розвитку засобами професійно-трудового навчання
ОВ Чеботарьова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
22015
Комплексне програмно-методичне забезпечення змісту навчання та виховання розумово відсталих дітей дошкільного віку
ОВ Чеботарьова
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 164-168, 2012
22012
Особенности распределения воздушных и пылевых потоков на зерноперерабатывающих предприятиях
АВ Чеботарева, ВЛ Касперович, ГБ Зинюхин
Вестник Оренбургского государственного университета, 2006
22006
Теоретичні та методичні основи реалізації змісту освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
ОВ Чеботарьова
Теорія і практика спеціальної педагогіки та психології: до 100-річчя від дня …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20