Кнодель Людмила Володимирівна / Liudmyla Knodel
Кнодель Людмила Володимирівна / Liudmyla Knodel
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів
ЛВ Кнодель
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 18-19, 2008
532008
Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО.
ЛВ Кнодель
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
472007
Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції
ОВ Голотюк
272009
Система підготовки кадрів сфери туризму у Німеччині:[Монографія]
ЛВ Кнодель
К.: Вид-во ФПУ 183, 2, 2007
172007
Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в странах-членах Всемирной туристкой организации: дисс. доктора пед. наук
ЛВ Кнодель
Кнодель ЛВ–К, 2008
122008
Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам: монография
ЛВ Кнодель
М.: АСТ: Астрель, 2009
112009
Структура вищої освіти США на сучасному етапі розвитку суспільства
Л Кнодель
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації: український науковий …, 2011
72011
Педагогiка вищої школи: посiб. для магiстрiв
ЛВ Кнодель
72008
Становлення і розвиток професійної компетенції спеціалістів сфери туризму
ЛВ Кнодель
Наук. записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Педагогіка …, 2005
72005
Сучасна концепція системи туристської освіти
ЛВ Кнодель
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2004
72004
CУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В США
ЛВ Кнодель
42012
Педагогіка вищої школи
ЛВ Кнодель
посібник [для магістрів]/ЛВ Кнодель.–К.: Видавець ПАЛИВОДА АВ 136, 2008
42008
Концепція моделі професійної компетентності спеціаліста нової генерації сфери туризму
Л Кнодель
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
42006
Підвищення кваліфікації й перепідготовка кадрів для сфери туризму у Франції
ЛВ Кнодель
ВІСНИК, 178, 2011
32011
Система образования в сфере туризма в Испании
ЛВ Кнодель
ВІСНИК, 181, 2012
22012
Забезпечення доступу до вищої освіти для людей з особливими потребами в Україні та Канаді
ІВ Сандовенко, ЛВ Кнодель
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 285, 2010
22010
Інтеграція інформаційних технологій в освіту як одна з організаційно-педагогічних засад ефективного функціонування школи в США
ЛВ Кнодель
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
22010
Педагогіка вищої школи: Посіб
ЛВ Кнодель
Для магістрів 2, 0
2
Становление и развитие пенитенциарной педагогики
ЛВ Кнодель
Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби, 108-119, 2014
12014
English for Law
LV Knodel
K.: Publisher Paluvodova AV, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20