Марина Сидоркіна
Марина Сидоркіна
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Арт-терапія у подоланні психічної травми: Практичний посібник/Олена Вознесенська, Марина Сидоркіна
ОЛ Вознесенська
К.: Золоті ворота, 2015
292015
Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації
ЛО Кияшко, ОВ Полунін, АО Краснякова, МЮ Сидоркіна
Міленіум, 2014
72014
Творча взаємодія з дитиною: методичні рекомендації
ОЛ Вознесенська, МЮ Сидоркіна
Міленіум, 2009
72009
Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні
ОЛ Вознесенська, МЮ Сидоркіна
Наукові студії із соціальної та політичної психології:[Зб. статей]/АПН …, 2007
72007
Мотивація політичної взаємодії: спроба типологізації
МЮ Сидоркіна
Наукові студії із соціальної та політичної психології 30 (33), 229-241, 2012
42012
Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків
МЮ Сидоркіна
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2011
42011
Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків у контексті системного підходу
МЮ Сидоркіна
Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. Статей/АПН …, 2008
42008
Арт-терапевтична майстерня як форма профілактики сімейних дисфункцій
ОЛ Вознесенська, МЮ Сидоркіна
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників …, 2007
42007
Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій: зб. статей
ТМ Титаренко, БП Лазоренко, ЮД Гундертайло, ВВ Савінов, ...
" Міленіум", 2015
22015
Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків
МЮ Сидоркіна
http://lib.iitta.gov.ua/10670/, 2013
22013
Соціально-психологічна модель процесу політичної самоідентифікації молоді
МЮ Сидоркіна
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
22013
Вплив мотивації політичної взаємодії на політичну самоідентифікацію студентської молоді
МЮ Сидоркіна
Психологічні науки: проблеми і здобутки, 254-269, 2015
12015
Інформаційний вплив як чинник політичної самоідентифікації молоді
МЮ Сидоркіна
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 288-295, 2013
12013
Медіатворчість як складова сімейної медіаосвіти: використання ресурсів арт-терапії
О Вознесенська, М Сидоркіна
ББК 74.26 М 34, 21, 2013
12013
Сімейна медіаосвіта в системі позашкільної освіти
ОЛ Вознесенська, МЮ Сидоркіна
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
12011
Вплив спільної художньої творчості на сімейні стосунки у сім’ях із дітьми молодшого шкільного віку
МЮ Сидоркіна
Науковий вісник Микол. держ. ун-ту ім. ВО Сухомлинського: Зб. наук. праць …, 0
1
Громадянська компетентність у розрізі концепції соціального інтересу
МЮ Сидоркіна
Теорія і практика сучасної психології 2 (6), 193-197, 2019
2019
Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування
ІВ Жадан, ІВ Остапенко, СІ Позняк, ОМ Скнар, МЮ Сидоркіна, ІА Дідук
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2016
2016
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АРТ-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ПЕРЕЖИВАННЯМ ВАЖКОЇ ВТРАТИ
МЮ Сидоркіна
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту соціальної та політичної …, 2015
2015
Мотивація політичної взаємодії студентської молоді
МЮ Сидоркіна
Психологічні науки: проблеми і здобутки, 187-197, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20