Оксана Романюк
Оксана Романюк
Сумской государственный университет, Медицинский институт, кафедра педиатрии
Підтверджена електронна адреса в med.sumdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфологічні зміни у статевих органах (сім’яники, передміхурова залоза) в умовах впливу на організм солей важких металів
АМ Романюк, СВ Сауляк, ЮВ Москаленко, ОК Романюк, АО Шкрьоба
Таврический медико-биологический вестник, 210-211, 2013
42013
Ефективність застосування інформаційних технологій в навчальному процесі на післядипломному етапі
ПІ Січненко, ОІ Сміян, ОК Романюк
Видавництво СумДУ, 2010
42010
Морфологічні зміни кісток скелета статевонезрілих тварин в умовах техногенних мікроелементозів
ОК Романюк, КА Романюк
Таврический медико-биологический вестник 9 (3), 146-147, 2006
22006
Бронхіальна астма у дітей
ВГ Майданник, ОІ Сміян, ПІ Січненко, СВ Попов, ОК Романюк, ...
Сумський державний університет, 2017
12017
Стан імунної системи у дітей з тонзилогенним ураженням серцево-судинної системи
ОІ Сміян, ЮА Мозгова, ТП Бинда, ПІ Січненко, ОК Романюк, ВВ Слива
Київ, Інформаційно Науковий Центр," ДІА", 2013
12013
Місце новітніх інформаційних технологій у професійному розвитку лікарів
ТП Бинда, ОК Романюк, ОІ Сміян
Видавництво СумДУ, 2012
12012
Високопродуктивний метод перспективно-коректного текстурування
ОВ Романюк
ВНТУ, 2010
12010
Сучасні проблеми формування клінічного мислення майбутніх лікарів
ОІ Сміян, ТП Бинда
Видавництво СумДУ, 2010
12010
Взаємозв’язок мікроелементного та імунного гомеостазу у дітей з негоспітальними пневмоніями
ОІ Сміян, ВА Горбась, ТП Бинда, ОК Романюк, ПІ Січненко
Видавництво СумДУ, 2009
12009
Морфологічна характеристика плаценти при затримці внутрішньоутробного розвитку плода
ВЕ Маркевич, ОК Романюк
Видавництво СумДУ, 1999
11999
Використання 3d-зображень для діагностики генетичних захворювань
ОН Романюк, СВ Павлов, СО Романюк, ОВ Романюк
Матеріали ювілейної {XX Міжнародної конференції з математичного моделювання …, 2019
2019
Морфологічні та морфометричні перебудови судин клубочкової та пучкової зони кори наднирників щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня
НБ Гринцова, ОК Романюк, МВ Волкова, АМ Романюк, ВІ Бумейстер
Art of medicine, 35-38, 2018
2018
Відкриті навчальні ресурси в навчальному процесі
ОІ Сміян, ТП Бинда, КО Сміян-Горбунова, ПІ Січненко, ВА Горбась, ...
Запорізький державний медичний університет, 2018
2018
Ефективність застосування Bacillus clausii у лікуванні дітей з ротавірусною інфекцією
ОІ Сміян, КО Сміян-Горбунова, ТП Бинда, ПІ Січненко, ОК Романюк, ...
Національний військово-медичний клінічний центр, 2018
2018
Епідеміологічні особливості перебігу кашлюку в дітей у місті Суми
ОІ Сміян, ПІ Січненко, ОГ Васильєва, ТП Бинда, ВА Горбась, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Інновації як рушійна сила конкурентоспроможності підприємства
О Романюк, НМ Шведа
Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті …, 2017
2017
Динаміка вмісту заліза та цинку в сироватці крові дітей, хворих на хронічний тонзиліт, на тлі лікування синбіотичним препаратом
ОІ Сміян, ЮА Мозгова, ОК Романюк, ВА Горбась
2017
СОДЕРЖАНИЕ КОБАЛЬТА В БИОСРЕДАХ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ КАК ПРЕДИКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС
ІВ Тарасова, ТМ Клименко, СМ Касян, ОК Романюк, ВО Петрашенко, ...
Запорожский медицинский журнал 19 (1), 77-80, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ У ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФІНЛЯНДІЇ
О Романюк
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і …, 2017
2017
Вміст кобальту в біосередовищах доношених новонароджених як предиктор виникнення гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС
ІВ Тарасова, ТМ Клименко, СМ Касян, ОК Романюк, ВО Петрашенко, ...
Запорожский медицинский журнал, 77-80, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20