Наталія Овчарова
Наталія Овчарова
ННІ бізнес-технологій "УАБС" Сумський державний університет
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері
ФО Журавка, НВ Овчарова
Бізнес інформ, 202-206, 2014
72014
Виконання бюджетної політики в соціальній сфері: аналіз непрямих соціальних показників
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2011
72011
Проблеми та перспективи фінансового забезпечення бюджетних установ
НВ Овчарова
Актуальні проблеми економіки, 230-237, 2010
62010
Проблеми та перспективи бюджетного забезпечення соціальної сфери в Україні
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Луцький національний технічний університет, 2010
62010
Оцінка біологічних активів: проблеми методики та організації
НВ Овчарова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
52016
Оцінка ефективності бюджетної політики в соціальній сфері
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Національний авіаційний університет, 2014
52014
Міжбюджетні трансферти в механізмі формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Бял ГРАД-БГ, 2014
42014
Теоретичні та методичні засади формування інтегрованої звітності Україні
ОВ Кравченко, НВ Овчарова, НВ Овчарова
Мукачівський державний університет, 2016
32016
Державна бюджетна політика в забезпеченні розвитку соціальної сфери
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
22014
Бюджетне фінансування соціальної сфери
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Гельветика, 2014
22014
Роль бюджетної політики в розвитку соціальної сфери
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Луцький національний технічний університет, 2011
22011
Сутність механізму формування та реалізації бюджетної політики в соціальній сфері
НВ Овчарова
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 26, 2010
22010
Аналіз виконання бюджетної політики в соціальній сфері
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Університет банківської справи, 2009
22009
Визнання та оцінка витрат від зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні засади
ЮВ Ярош, НВ Овчарова
Електронний науковий журнал, 434, 2018
12018
ОБЛІК СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА, НЕОБХІДНІСТЬ
ІМ Харченко, НВ Овчарова
Розвиток національних фінансово-економічних систем в, 176, 2018
12018
Роль бюджетного забезпечення державної підтримки проектів державно-приватного партнерства в соціальній сфері та проблеми його розвитку
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2014
12014
Державні цільові соціальні програми в системі формування те реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері за програмно-цільовим методом
НВ Овчарова, НВ Овчарова
ХІБС УБС НБУ, 2014
12014
Механізм формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері: проблеми та перспективи розвитку
НВ Овчарова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Ключевые условия реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере Украины: финансовый аспект
НВ Овчарова, НВ Овчарова
12014
Роль НДО в реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері
НВ Овчарова, НВ Овчарова
Видавець Чабаненко ЮА, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20