Хвисюк Александр Николаевич
Хвисюк Александр Николаевич
Харьковская медицинская академия последипломного образования
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Корреляция параметров сагиттального позвоночнотазового баланса и дегенеративных изменений нижнепоясничных позвоночных сегментов
АИ Продан, АН Хвисюк
Хирургия позвоночника, 2007
322007
Остеоартроз
НА Корж, АН Хвисюк, НВ Дедух
Консервативная терапия/МО Корж, НВ Дедух, ИА Зупанец—Х.: Золотые страницы, 2007
252007
Закономерности формирования вертикальной осанки и параметры сагиттального позвоночно-тазового баланса у пациентов с хронической люмбалгией и люмбоишиалгией
АИ Продан, ВА Радченко, АН Хвисюк, ВА Куценко
Хирургия позвоночника, 2006
232006
Методические рекомендации по экспериментальному исследованию и клиническому изучению противоартрозных (хондромодулирующих) лекарственных средств
ИА Зупанец, НА Корж, НВ Дедух, ВН Коваленко, ВИ Мальцев
К, 1999
201999
Тазобедренно-поясничный синдром (патогенез, диагностика, принципы лечения): дис.… д-ра мед. наук
АН Хвисюк
Харків: ДУ ІПХС ім. проф. МІ Ситенка НАМНУ, 2002
192002
Ультрасонография коленного сустава
РЯ Абдуллаев, ГВ Дзяк, ТА Дудник, АА Федько
Учебное пособие. Харьков, 50, 2010
18*2010
Ультразвуковая диагностика опухолей опорно-двигательного аппарата
РЯ Абдуллаев, ТС Головко, АН Хвисюк
Харьков: Новое слово, 128, 2008
132008
Нарушение стабильности позвоночника при остеохондрозе
НИ Хвисюк, АН Хвисюк
Ортопедия, травматология и протезирование, 30-35, 2004
112004
Помилки та ускладнення при ендопротезуванні кульшового суглоба, їх профілактика та лікування
ВА Філіпенко, ОМ Хвисюк, ЛГ Буракова
Матеріали з’їзду Дванадцятий з’їзд травматологів-ортопедів України, 161-162, 1996
101996
Кульшово-поперековий синдром (патогенез, діагностика, принципи лікування)
ОМ Хвисюк
Ін-т патології хребта та суглобів АМН України.-Харків, 2002.-34 с, 2002
92002
Артропластика тазобедренного сустава (обзор литературы)
ВА Танькут, АН Хвисюк, ТН Гращенкова, ВТ Михайлив, ИВ Ищенко
Ортопедия, травматология и протезирование, 60-64, 1989
91989
та ін. Традиційні та нетрадиційні методи лікування в клінічній і спортивній медицині
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ІС Вітенко
Х.: Фоліо, 2007
72007
Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики–сімейной медицини
ОМ Хвисюк, БА Рогожин, АФ Короп
Харків: Прапор, 2005.–416 с, 2005
72005
Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ІА Жадан, ІА Соболєва, ...
Медична освіта, 124-127, 2014
62014
Реабилитация пациентов с травмами капсульно-связочного аппарата коленного сустава после артроскопических вмешательств
АН Хвисюк, АА Завгородняя
Травма 12 (1), 2011
62011
Параметры позвоночно-тазового баланса и дегенеративные изменения позвоночных сегментов
АИ Продан, АН Хвисюк
Хирургия позвоночника, 44-51, 2007
62007
Дослідження тривалості збереження жорсткості фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду
OM Khvisyuk, OD Pavlov, MY Karpinsky, OD Karpinska
Травма 19 (5), 98-105, 2018
52018
Оценка риска перелома у пациентов с сахарным диабетом
АН Хвисюк, АА Сыкал, ВА Бабалян, АВ Кальченко
Ортопедия, травматология и протезирование, 35-41, 2015
52015
Влияние позвоночно-тазового баланса и дегенерации позвоночных сегментов на формирование дегенеративного поясничного спинального стеноза
АН Хвисюк, ОА Перепечай, АГ Чернышев, СИ Балан
Хирургия позвоночника, 2010
52010
Влияние позвоночно-тазового баланса и дегенерации позвоночных сегментов на формирование дегенеративного поясничного спинального стеноза
АН Хвисюк, ОА Перепечай, АГ Чернышев, СИ Балан
Хирургия позвоночника, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20