Хвисюк Александр Николаевич
Хвисюк Александр Николаевич
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Корреляция параметров сагиттального позвоночнотазового баланса и дегенеративных изменений нижнепоясничных позвоночных сегментов
АИ Продан, АН Хвисюк
Хирургия позвоночника, 2007
322007
Остеоартроз
НА Корж, АН Хвисюк, НВ Дедух
Консервативная терапия/МО Корж, НВ Дедух, ИА Зупанец—Х.: Золотые страницы, 2007
262007
Закономерности формирования вертикальной осанки и параметры сагиттального позвоночно-тазового баланса у пациентов с хронической люмбалгией и люмбоишиалгией
АИ Продан, ВА Радченко, АН Хвисюк, ВА Куценко
Хирургия позвоночника, 2006
232006
Методические рекомендации по экспериментальному исследованию и клиническому изучению противоартрозных (хондромодулирующих) лекарственных средств
ИА Зупанец, НА Корж, НВ Дедух, ВН Коваленко, ВИ Мальцев
Û К, 1999
201999
Тазобедренно-поясничный синдром (патогенез, диагностика, принципы лечения): дис.… д-ра мед. наук
АН Хвисюк
Харків: ДУ ІПХС ім. проф. МІ Ситенка НАМНУ, 2002
192002
Ультрасонография коленного сустава
РЯ Абдуллаев, ГВ Дзяк, ТА Дудник, АА Федько
Учебное пособие. Харьков, 50, 2010
18*2010
Ультразвуковая диагностика опухолей опорно-двигательного аппарата
РЯ Абдуллаев, ТС Головко, АН Хвисюк
Харьков: Новое слово, 128, 2008
132008
Нарушение стабильности позвоночника при остеохондрозе
НИ Хвисюк, АН Хвисюк
Ортопедия, травматология и протезирование, 30-35, 2004
112004
Помилки та ускладнення при ендопротезуванні кульшового суглоба, їх профілактика та лікування
ВА Філіпенко, ОМ Хвисюк, ЛГ Буракова
Матеріали з’їзду «Дванадцятий з’їзд травматологів-ортопедів України, 161-162, 1996
101996
Кульшово-поперековий синдром (патогенез, діагностика, принципи лікування)
ОМ Хвисюк
Ін-т патології хребта та суглобів АМН України.-Харків, 2002.-34 с, 2002
92002
Артропластика тазобедренного сустава (обзор литературы)
ВА Танькут, АН Хвисюк, ТН Гращенкова, ВТ Михайлив, ИВ Ищенко
Ортопедия, травматология и протезирование, 60-64, 1989
91989
та ін. Традиційні та нетрадиційні методи лікування в клінічній і спортивній медицині
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ІС Вітенко
Х.: Фоліо, 2007
72007
Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики–сімейной медицини
ОМ Хвисюк, БА Рогожин, АФ Короп
Харків: Прапор, 2005.–416 с, 2005
72005
Дослідження тривалості збереження жорсткості фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду
OM Khvisyuk, OD Pavlov, MY Karpinsky, OD Karpinska
Травма 19 (5), 98-105, 2018
62018
Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ІА Жадан, ІА Соболєва, ...
Медична освіта, 124-127, 2014
62014
Реабилитация пациентов с травмами капсульно-связочного аппарата коленного сустава после артроскопических вмешательств
АН Хвисюк, АА Завгородняя
Травма 12 (1), 2011
62011
Параметры позвоночно-тазового баланса и дегенеративные изменения позвоночных сегментов
АИ Продан, АН Хвисюк
Хирургия позвоночника, 44-51, 2007
62007
Оценка риска перелома у пациентов с сахарным диабетом
АН Хвисюк, АА Сыкал, ВА Бабалян, АВ Кальченко
Ортопедия, травматология и протезирование, 35-41, 2015
52015
Влияние позвоночно-тазового баланса и дегенерации позвоночных сегментов на формирование дегенеративного поясничного спинального стеноза
АН Хвисюк, ОА Перепечай, АГ Чернышев, СИ Балан
Хирургия позвоночника, 2010
52010
Влияние позвоночно-тазового баланса и дегенерации позвоночных сегментов на формирование дегенеративного поясничного спинального стеноза
АН Хвисюк, ОА Перепечай, АГ Чернышев, СИ Балан
Хирургия позвоночника, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20