Юлія Бондаренко
Юлія Бондаренко
Черкаський державний технологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене chdtu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Пьезоэлектрические преобразователи: Справочное пособие
ВМ Шарапов, ИГ Минаев, ЮЮ Бондаренко, ТЮ Кисиль, МП Мусиенко, ...
Черкассы : ЧГТУ, 2004
39*2004
Piezoelectric transducers
VM Sharapov, IG Minaev, YY Bondarenko
ChDTU, Cherkassy, 2004
82004
Studies of thin wear-resistant carbon coatings and structures formed by thermal evaporation in a vacuum on piezoceramic materials
VS Antonyuk, MO Bondarenko, YY Bondarenko
Journal of superhard materials 34 (4), 248-255, 2012
52012
Formation of wear-resistant coatings on silicon probes for atomic force microscopy by thermal vacuum evaporation
VS Antonyuk, MO Bondarenko, YY Bondarenko, YI Kovalenko
Journal of superhard materials 37 (2), 112-119, 2015
42015
Исследование поверхностей пьезокерамических элементов, модифицированных электронным потоком методом атомно-силовой микроскопии
МА Бондаренко, ЮЮ Бондаренко, КГ Викторович
8-й Белорусский семинар “Методологические аспекты сканирующей зондовой …, 2008
42008
Применение метода атомно-силовой микроскопии в прогнозировании срока эксплуатации пьезоэлектрических преобразователей медицинских приборов
МА Бондаренко, ЮЮ Бондаренко, АК Бабаев
VII Международный семинар “Методол. аспекты сканирующей зондовой микроскопии …, 2006
42006
About the methods of a linearization of a peak-frequency characteristics of piezoceramic transducers
VM Sharapov, YY Bondarenko, MP Musiyenko, TY Kisil
Вісник ЧДТУ, 51-53, 2005
42005
Повышение точности и срока эксплуатации зондов для атомно-силовой микроскопии
СА Билоконь, ОВ Свиридова, ВС Антонюк, МА Бондаренко, ...
Наноинженерия, 10-13, 2013
22013
Изучение механизма образования переходной зоны в поверхностном слое пьезокерамических изделий нанотехники
МА Бондаренко, ВС Антонюк, ВА Ващенко, ЮЮ Бондаренко, ...
Наноинженерия, 25-29, 2011
22011
Оволодіння навичками життєвої компетентності молодших школярів за умов дитячого будинку:[Електронний текст]
ЮЮ Бондаренко
Режим доступу: http://ccf. kiev. ua/docs/conference032006/06. htm, 2006
22006
Using Ion-selective Electrodes in Environmental Monitoring
ВВ Тичков, РВ Трембовецька, ТЮ Кісіль, ЮЮ Бондаренко
Environmental Engineering, 10th International Conference on Environmental …, 2017
12017
Покриття у приладобудуванні
ВС Антонюк, ГС Тимчик, ЮЮ Бондаренко, ЮІ Коваленко, ...
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2016
12016
Словесні символи-архетипи в поетичній творчості Юрія Іздрика: лінгвостилістичний вимір
Ю Бондаренко
Рідний край, 126-129, 2014
12014
Определение адгезионной прочности тонких оксидных покрытий на диэлектрических материалах методом атомно-силовой микроскопии
СА БИЛОКОНЬ, МА БОНДАРЕНКО, ЮЮ БОНДАРЕНКО
НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ 12 (випуск 2), 2014
12014
Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь
МО Бондаренко, СО Білокінь, ВС Антонюк, ЮЮ Бондаренко
ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ 6 (2), 02018(5pp), 2014
12014
Особливості комп’ютерної інтерпретації результатів дослідження фізіологічного стану людини методом газорозрядної візуалізації
ВС Антонюк, КА Маслюк, ЮЮ Бондаренко, НП Бесєдіна, НП Беседина
НТУУ" КПІ", 2013
12013
Дослідження тонких зносостійких вуглецевих покриттів і структур, сформованих термічним випаровуванням у вакуумі на п ‘єзокерамічних матеріалах
ВС Антонюк, МО Бондаренко, ЮЮ Бондаренко
Сверхтвердые материалы, 2012
12012
Поліноміальні оцінки параметрів для даних з експоненційним степеневим розподілом
SV Zabolotnii, AV Chepynoha, YY Bondarenko, MP Rud
Вісник НТУУ" КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 40-47, 2018
2018
Полиномиальные оценки параметров для данных с экспоненциальным степенным распределением
СВ Заболотний, АВ Чепинога, ЮЮ Бондаренко, МП Рудь
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2018
2018
Навчально-методичний посібник до підготовки магістерських наукових робіт для здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування усіх форм …
ВВ Тичков, МО Бондаренко, ВЯ Гальченко, ЮЮ Бондаренко, ...
ЧДТУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20