Підписатись
Юлія Бондаренко
Юлія Бондаренко
Черкаський державний технологічний університет
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пьезоэлектрические преобразователи: Справочное пособие
ВМ Шарапов, ИГ Минаев, ЮЮ Бондаренко, ТЮ Кисиль, МП Мусиенко, ...
Черкассы : ЧГТУ, 2004
18*2004
Formation of wear-resistant coatings on silicon probes for atomic force microscopy by thermal vacuum evaporation
VS Antonyuk, SO Bilokin’, MO Bondarenko, YY Bondarenko, ...
Journal of superhard materials 37, 112-119, 2015
142015
Studies of thin wear-resistant carbon coatings and structures formed by thermal evaporation in a vacuum on piezoceramic materials
VS Antonyuk, MO Bondarenko, YY Bondarenko
Journal of superhard materials 34, 248-255, 2012
102012
Piezoelectric transducers
VM Sharapov, IG Minaev, YY Bondarenko
ChDTU, Cherkassy, 2004
102004
Оптимізація капіталовкладень на основі інтегральної оцінки ефективності інвестицій
ВМ Хобта, ЮЮ Бондаренко, ЮЮ Бондаренко
15.08. 2012, 2012
72012
Применение метода атомно-силовой микроскопии в прогнозировании срока эксплуатации пьезоэлектрических преобразователей медицинских приборов
МА Бондаренко, ЮЮ Бондаренко, АК Бабаев
VII Международный семинар “Методол. аспекты сканирующей зондовой микроскопии …, 2006
72006
Исследование характеристик токопроводящих электропроводных пьезокерамических элементов
ВМ Шарапов, АМ Гуржий, МА Бондаренко, ЮЮ Бондаренко
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 258 — 260, 2007
62007
Особенности измерения микротвердости диэлектрических поверхностей кремниевым зондом атомно-силового микроскопа
ВС Антонюк, СА Билоконь, МА Бондаренко, ЮЮ Бондаренко, ...
Наноинженерия, 13-16, 2014
52014
Повышение точности и срока эксплуатации зондов для атомно-силовой микроскопии
СА Билоконь, ОВ Свиридова, ВС Антонюк, МА Бондаренко, ...
Наноинженерия, 10-13, 2013
52013
Исследование поверхностей пьезокерамических элементов, модифицированных электронным потоком методом атомно-силовой микроскопии
МА Бондаренко, ЮЮ Бондаренко, КГ Викторович
8-й Белорусский семинар “Методологические аспекты сканирующей зондовой …, 2008
52008
About the methods of a linearization of a peak-frequency characteristics of piezoceramic transducers
VM Sharapov, YY Bondarenko, MP Musiyenko, TY Kisil
Visnyk ChDTU, 51-53, 2005
52005
Розвиток пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку на уроках математики
ЮА Бондаренко, Є Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
42018
Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь
МО Бондаренко, СО Білокінь, ВС Антонюк, ЮЮ Бондаренко
ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ 6 (2), 02018(5pp), 2014
42014
Полiномiальнi оцiнки параметрiв для даних з експоненцiйним степеневим розподiлом
СВ Заболотнiй, АВ Чепинога, ЮЮ Бондаренко, МП Рудь
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
32018
Методи та засоби мікроскопії
ВС Антонюк, ГС Тимчик, ЮЮ Бондаренко, ПВ Петльований, ...
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2013
32013
Изучение механизма образования переходной зоны в поверхностном слое пьезокерамических изделий нанотехники
МА Бондаренко, ВС Антонюк, ВА Ващенко, ЮЮ Бондаренко, ...
Наноинженерия, 25-29, 2011
32011
Покриття у приладобудуванні
ВС Антонюк, ГС Тимчик, ЮЮ Бондаренко, ЮІ Коваленко, ...
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2016
22016
Автоматизований комплекс для нанометричних досліджень
МО Бондаренко, ЮЮ Бондаренко
Сумський державний університет, 2016
22016
Біофізика в задачах та прикладах
ВС Антонюк, ГС Тимчак, МО Бондаренко, ЮЮ Бондаренко, ...
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2015
22015
Минимизация влияния капиллярных сил при исследовании поверхностей изделий наноэлектроники в контактном режиме атомно-силового микроскопа
СА Билоконь, МА Бондаренко, ВА Андриенко, ЮЮ Бондаренко, ...
Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии, 164-168, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20