Оксана Мацнєва / Oksana Matsnieva
Оксана Мацнєва / Oksana Matsnieva
PhD, Associate Professor, T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium"
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови: дис. ....канд. пед. наук
Мацнєва
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0089867, 2009
24*2009
Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід, розробки й апробації
ОБ Бігич, ММ Волошинова, ОА Мацнєва, ДА Руснак, ОМ Метьолкіна, ...
82012
Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень
ОБ Бігич, ММ Волошинова, МС Глазунов, НВ Майєр
62014
Методична компетентність майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни: сучасний стан дослідженості проблеми
ОА Мацнєва
Інноваційна педагогіка, 65-68, 2018
32018
Вправи для навчання аргументованого писемного висловлювання у старшій загальноосвітній школі/Литвин СВ, Мацнєва ОА
СВ Литвин
Іноземні мови, 15-21, 2004
22004
Особливості професійної діяльності сучасного викладача англійської мови як непрофільної дисципліни
ОА Мацнєва
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2018
12018
Структура та зміст методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни
ОА Мацнєва
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Труднощі розуміння усного англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови
ОА Мацнєва
Вісник ЧДПУ, 2009
12009
Комп’ютерні технології в організації навчання майбутніх учителів аудіювання англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови
ОА Мацнєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 2008
12008
Practitioner of EFL for non-English Major Undergraduates: Specific Professional Needs
O Matsnieva
Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 467-474, 2019
2019
Сучасні тенденції науково-методичного дослідження процесу формування професійної міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нелінгвістичного профілю
ОА Мацнєва
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2019
2019
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК НЕПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: КОМПОНЕНТЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ОА Мацнева
Рецензенты: Сенкевич ВИ, доктор филологических наук, профессор Мельникова ЗП …, 2019
2019
Prospective practitioner of EFL as a non-major constituents and content of the methodological competence
OA Matsnieva
Вісник Київського національного лінгвістичного університету, 2018
2018
Удосконалення в майбутніх учителів англійської мови навичок виразного читання з використанням автофонограми
ОА Мацнєва
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2016
2016
Оцінювання рівня сформованості в майбутніх учителів компетенції в аудіюванні англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови
ОА Мацнєва
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
2014
Спецкурс «Фонетика національних варіантів вимови англійської мови»: цілі та зміст
ОА Мацнєва
Вісник ЧНПУ, 2013
2013
Удосконалення методичної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов у процесі навчання аудіювання англійського мовлення з національними та регіональними типами літературної …
ОА Мацнєва
Вісник ЧНПУ, 2012
2012
Місце та роль навчання аудіювання англійського мовлення з національними та регіональними типами літературної вимови у формуванні іншомовної комунікативної компетенції …
ОА Мацнєва
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 2011
2011
Використання авторської комп’ютерної програми Improve your listening skills” у навчанні аудіювання студентів мовних спеціальностей
ОА Мацнєва
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 180-185, 2011
2011
Use of the Computer Programme “Improve Your Listeniing Skills” in Teaching Listening Comprehension to Students of Foreign Language as Major Subject
OM Matsnyeva
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 5 (2 …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20