Людмила Дубовик
Людмила Дубовик
ДВНЗ "Херсонський державний аграрно-економічний університет"
Verified email at ksau.kherson.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка майбутніх учителів праці до створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях
ЛП Дубовик
Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2004
82004
Підготовка мабутніх учителів праці до створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях
ЛП Дубовик
ХДУ, 2004
82004
Підготовка майбутніх учителів праці до створення естетичного середовища в шкільних приміщеннях
ЛП Дубовик
Людмила Петрівна Дубовик: дис.… канд. пед. наук 13, 2004
82004
Формування естетичного ставлення учнів до навколишнього середовища
ЛП Дубовик
Педагогічний альманах.–2009.–Випуск 4, 51-55, 0
1
Участь міського самоврядування в розбудові залізничних шляхів сполучення в першій половині XIX–на початку ХХ ст.
ОВ Черемісін, ЛП Дубовик
Таврійський національний університет ім. ВІ Вернадського, 2020
2020
Сучасне професійно-технічне навчання: дидактичні ідеї В. Шаталова в дії
ЛП Дубовик
Virtus, 69-71, 2019
2019
Основи наукових досліджень
ГД Берегова, АІ Дробітько, ЛП Дубовик
Херсон: Айлант, 2019
2019
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Постановка та обгрунтування актуальності проблеми. Становлення та розвиток системи художньо …
В Орлов, М Ростовцев, О Рудницька, Л Дубовик, В Мадзігона, ...
2018
Зміст, структура та умови формування дослідницьких умінь у майбутніх спеціалістів транспортної галузі
Л Дубовик, В Кострицький
Херсонський державна морська академія, 2016
2016
Формування вмінь з використання методів математичної статистики у майбутніх інженерів-педагогів
Л Дубовик, В Кострицький
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2015
2015
Підготовка майбутніх учителів технологій до техніко-естетичної організації шкільних приміщень
ЛП Дубовик
Вісник післядипломної освіти, 53-61, 2013
2013
Основи естетики шкільного інтер'єру
ЛП Дубовик
2002
Розробка структури і змісту професійних умінь майбутніх учителів трудового навчання з естетизації навчальних приміщень
ЛП Дубовик
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 175-179, 2000
2000
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ3
ЛП Дубовик
Редакційна колегія, 90, 0
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА-ДОСЛІДНИКА
ЛП Дубовик
Редакційна колегія, 66, 0
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY ПРИ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
О Саух, Л Дубовик, В Кострицький
ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ЗМІН, ЗАСОБАМИ НАРАТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ВІ Шебанова, ЛП Дубовик
КЛАСИФІКАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ПТНЗ
Н Чумак, ЛП Дубовик
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни “ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ”
ВГ Кострицький, ЛП Дубовик
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ У СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАПРЯМОМ “ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА”
ВГ Кострицький, ЛП Дубовик
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20