Vitalii Dorda
Vitalii Dorda
Подтвержден адрес электронной почты в домене gf.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксіологічні аспекти студентського сленгу США
ВО Дорда, ВА Дорда
Видавництво СумДУ, 2006
92006
Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненормальної лексики
ВО Дорда, ВА Дорда
Видавництво СумДУ, 2006
82006
Реалізація позитивної оцінки в англійському та американському сленгу
АM Совенко, ВО Дорда
Філологічні трактати, 100-107, 2012
62012
Введение в сравнительную типологию номинативных и коммуникативных единиц английского, русского и украинского языков
ИК Кобякова, СА Швачко
Сумской государственный университет, 2017
42017
Системна організація лексико-семантичних одиниць американського студентського сленгу
ВО Дорда, ВА Дорда
Видавництво СумДУ, 2010
42010
Raman Characterisation of Cd1− xZnx Te Thick Polycrystalline Films Obtained by the Close-Spaced Sublimation
YV Znamenshchykov, VV Kosiak, AS Opanasiuk, VO Dorda, PM Fochuk, ...
Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, 2017
32017
Нет познания без сравнения
ІК Кобякова, ИК Кобякова, СО Швачко, СА Швачко
London: IASHE, 2015
22015
Ecotechnology for hydrogen sulfide removal and production of elemental sulfur
Y Chernysh, L Plyatsuk, V Dorda
International Journal of Energy for a Clean Environment 15 (2-4), 2014
22014
Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти
ВО Дорда
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2013
22013
Гендерні аспекти молодіжного сленгу США
ВО Дорда, ВА Дорда
Видавництво СумДУ, 2008
22008
К вопросу о языковой картине мира американских студентов
ВО Дорда, ВА Дорда
Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012
12012
Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом
В Дорда
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2009
12009
Проблеми сучасних перекладацьких студій на Заході
НВ Таценко, ВО Дорда, НВ Таценко, ВА Дорда
Видавництво СумДУ, 2004
12004
ВО Дорда, ІС Шуляк. Переклад однослівних метафор у комп’ютерному дискурсі
VO Dorda, I Shuliak
Philological Treatises 10 (1), 26-30, 2018
2018
The Translation of one-Word Metaphors in the Computer Discourse
VO Dorda, I Shuliak
Sumy State University, 2018
2018
Фундаментальні аспекти прийняття рішень в системі інструментального забезпечення машинобудівних виробництв
ВО Залога, ВА Залога, ОВ Івченко, АВ Ивченко, ОГ Залога, ОГ Залога, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Передача фоностилістичних прийомів під час перекладу сучасних англомовних рекламних текстів
ВО Дорда, ЮК Голобородько
Нова філологія, 58-62, 2017
2017
Розроблення національних стандартів щодо рідинних насосів для устатковання для перероблення сільськогосподарської продукції та щодо безсальникових циркуляційних відцентрових …
ОВ Івченко, АВ Ивченко, ОГ Гусак, АГ Гусак, ВО Дорда, ВА Дорда, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ГУМОРИСТИЧНИХ ІНТЕНЦІЙ ТА РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ МЕДІА
АП Король, ВО Дорда
ББК 81+ 83 S 90, 164, 2017
2017
Академічна мобільність як ефективний засіб підвищення кваліфікації перекладачів
ВО Дорда
Сумський державний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20