Мирошниченко Валерий Иванович
Мирошниченко Валерий Иванович
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія вчень про державу і право
МІ Мірошниченко, ВІ Мірошниченко
К.: Атака, 2001
562001
Методика формирования двигательных навыков у детей младшего школьного возраста: Автореферат дис. канд. пед. наук
ВИ Мирошниченко
М: НИИФДП АПН СССР, 1988
211988
Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників
ВІ Мірошніченко
Київ: Інститут проблем виховання НАПН України, 2012
132012
Педагогическая практика в школе
СЮ Балбенко, ЮГ Васин, ВФ Медведев, ВИ Мирошниченко
Киев:«Выща школа, 1990
81990
Modern methods of increasing working capacity and recovery processes of sportsmen in the system of organization of sports training
VM LUDMILA SHESTEROVA, ANDRIY YEFREMENKO, TETYANA NIZHEVSKAYA, YAROSLAVNA ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (3), 2129 - 2134, 2017
7*2017
Методика навчання дівчаток молодших класів вмінням керувати просторовими характеристиками рухів
ВІ Мірошниченко, ЯВ Жеватченко
Здоровье, спорт, реабилитация, 35-38, 2016
32016
Особливості формування вмінь дітей молодшого шкільного віку керувати часовими характеристиками рухів
ВІ Мірошниченко, ЮВ Сквознова
Здоровье, спорт, реабилитация, 42-45, 2016
22016
Особливості формування умінь дітей 7 – 9 років оцінювати окремі параметри руху
НТВ Мірошниченко В.І.
Теорія та практика фізичного виховання, С.24 – 27, 2003
2*2003
Особливості формування умінь дітей 7—9 років оцінювати окремі параметри руху
ТВ Ніжевська, ВІ Мірошниченко
Teorěâ ta Metodika Fězičnogo Vihovannâ, 24-26, 2003
22003
Методика навчання точнісно-цільовим рухам учнів молодших класів
ВІ Мірошниченко, ЯІ Гурін
Актуальні проблеми фізкультурної освіти, 42-44, 2013
12013
Методика підготовки студентів факультету «початкове навчання» до проведення роботи з фізичного виховання в молодших класах
ВІ Мірошниченко, ТВ Ніжевська
Teorěâ ta Metodika Fězičnogo Vihovannâ, 12-13, 2005
12005
Методика навчання дітей молодшого шкільного віку умінням керувати рухами
НТВ Мірошниченко В.І.
Теорія та практика фізичного виховання, С.35 – 39, 2001
12001
Influence of the use of non-traditional means of warm-up on the psycho-physiological state of qualified fencers.
ОВ Петрюк, НІ Касьяненко, ВІ Мірошниченко
Health, sport, rehabilitation 4 (1), 84-90, 2018
2018
The method of formation of motor skills of primary school students
ВІ Мірошниченко, ТВ Ніжевська, АВ Протасенко
Health, sport, rehabilitation 4 (1), 73-78, 2018
2018
Зародження практики «фізичної терапії» у монастирському середньовічному середовищі
В Мірошниченко, С Лавриненко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2017
2017
Вікова динаміка розвитку силових та швидкісно-силових якостей учнів молодших класів сільських шкіл
ВІ Мірошниченко, ТВ Ніжевська, ЮВ Гусар
Health, sport, rehabilitation 2 (2), 31-34, 2016
2016
Організаційно-методичні аспекти проведення «Години фізичної культури» в групах подовженого дня
ВІ Мірошниченко, ТВ Ніжевська, ОА Разумовський
Health, sport, rehabilitation 2 (2), 39-41, 2016
2016
Методика навчання дівчаток 7 років вмінням керувати основними параметрами рухів
ВІ Мірошниченко, СВ Василюк
Актуальні проблеми фізкультурної освіти, 66-67, 2015
2015
Вікова динаміка розвитку швидкісно-силових якостей у дівчаток середнього шкільного віку
ВІ Мірошниченко, ВВ Крижанівський
Актуальні проблеми фізкультурної освіти, 71-72, 2015
2015
Особливості формування вмінь учнів молодших класів керувати просторовими характеристиками рухів
ВІ Мірошниченко, ДД Веремій
Актуальні проблеми фізкультурної освіти, 68-70, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20