Подписаться
Галина Борисівна Погріщук (Halyna Pohrishchuk) Halyna Pohrishcuk
Галина Борисівна Погріщук (Halyna Pohrishchuk) Halyna Pohrishcuk
д. е. н., проф, ЗУНУ, зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ ЗУНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бюджетна система
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
ТНЕУ, 2013
2762013
Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища
ГБ Погріщук
СМП "ТАЙП" м. Тернопіль, вул. Чернівецька 44б, 2005
482005
Основи методології наукових економічних досліджень: навч. посіб
ОЮ Єрмаков, ГБ Погріщук, ВІ Чорнодон
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
292009
Власний капітал підприємства: сутність і особливості формування в Україні
ГБ Погріщук, РЄ Волощук
Економіка та держава, 16-23, 2020
132020
Управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах
ПГ Борисівна, МН В.
Економіка та суспільство. 6, 618-621, 2017
13*2017
Розвиток екологічного страхування й аудиту в Україні
ГБ Погріщук
Фінанси України, 119-123, 2003
132003
Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень
ГБ Погріщук, ОБ Погріщук
Науковий вісник Ужгородського університету, 2016
122016
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій.
ГБ Погріщук
Тернопіль: «Економічна думка», 376, 2008
11*2008
Ідентифікація фінансової кризи на підприємстві
ГБ Погріщук
Мукачівський державний університет, 2016
102016
Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва
ГБ Погріщук, БВ Погріщук
Агросвіт, 8-12, 2011
102011
Інноваційно-орієнтований розвиток сільськогосподарського виробництва на засадах екологізації
ГБ Погріщук
82016
Бюджетний менеджмент
ВГ Дем’янишин, ГБ Погріщук, ЛМ Клівіденко, ВВ Нагайчук, ВВ Руденко, ...
Тернопіль, Крок, 2015
72015
Сучасні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні
Г Погріщук, Н Головай
Економіка та суспільство, 2022
62022
Кредитоспроможність позичальника: зміст і критерії оцінки
HB Pohrishchuk, RY Voloshchuk
The actual problems of regional economy development 1 (17), 190-204, 2021
52021
Особливості управління фінансами малих підприємств
ГБ Погріщук, РЄ Волощук
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 239-246, 2019
52019
Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки
Б Погріщук, Г Погріщук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-17, 2016
52016
Кластеризація в системі розвитку аграрного сектора економіки
ГБ Погріщук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 319-324, 2013
52013
Alternative methods of small business financing in Ukraine
A Heidor, N Dobizha, H Pohrishcuk
Economics, Finance and Management Review, 43-52, 2020
32020
Наукове забезпечення реалізації екологічної концепції розвитку сільського господарства
БВ Погріщук, ГБ Погріщук
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Економічні, соціальні та екологічні …, 2016
32016
Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва
ГБ Погріщук
Агросвіт, 13-19, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20