Галина Борисівна Погріщук (Halyna Pohrishchuk) Halyna Pohrishcuk
Галина Борисівна Погріщук (Halyna Pohrishchuk) Halyna Pohrishcuk
д. е. н., проф, ЗУНУ, зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система: підручник
СІ Юрій, ВГ Дем’янишин, ОП Кириленко, АЮ Дерлиця, НІ Карпишин, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
2552013
Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища
ГБ Погріщук
СМП "ТАЙП" м. Тернопіль, вул. Чернівецька 44б, 2005
422005
Основи методології наукових економічних досліджень:[навч. посіб.]
ОЮ Єрмаков, ГБ Погріщук, ВІ Чорнодон
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009
212009
Розвиток екологічного страхування й аудиту в Україні
ГБ Погріщук
Фінанси України, 119-123, 2003
132003
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій.
ГБ Погріщук
Тернопіль: «Економічна думка», 376, 2008
10*2008
Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва
ГБ Погріщук, БВ Погріщук
Агросвіт, 8-12, 2011
72011
Інноваційно-орієнтований розвиток сільськогосподарського виробництва на засадах екологізації
ГБ Погріщук
52016
Ідентифікація фінансової кризи на підприємстві
ГБ Погріщук
Мукачівський державний університет, 2016
52016
Управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах
ПГ Борисівна, МН В.
Економіка та суспільство. 6, 618-621, 2017
4*2017
Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки
Б Погріщук, Г Погріщук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-17, 2016
42016
Кластеризація в системі розвитку аграрного сектора економіки
ГБ Погріщук
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 319-324, 2013
42013
Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень
ГБ Погріщук, ОБ Погріщук
Науковий вісник Ужгородського університету, 2016
32016
Інноваційно-орієнтрована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва.
ГБ Погріщук
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016
32016
Прагматика планування і прогнозування фінансових ресурсів охорони навколишнього природного середовища
ГБ Погріщук
Галицький економічний вісник, 101-107, 2008
32008
Охорона навколишнього природного середовища у контексті економічної діяльності підприємств
ГБ Погріщук
Збірник наукових праць Подільського державного аграрного технічного …, 2007
32007
Наукове забезпечення реалізації екологічної концепції розвитку сільського господарства
ГБ Погріщук
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Економічні, соціальні та екологічні …, 2016
22016
Еколого-орієнтовна система управління як засіб подолання еколого-економічних криз
ГБ Погріщук
Соціально-економічний розвиток України в умовах світової фінансової …, 2014
22014
Бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку
ГБ Погріщук, МО І.
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету …, 2013
2*2013
Інструменти екологічної політики: теоретичний аспект
ГБ Погріщук
Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст …, 2008
2*2008
Проблеми бюджетного фінансування охорони довкілля
ГБ Погріщук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 0
2*
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20