Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
Кафедра наглядово-профілактичної діяльності
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua
НазваПосиланняРік
Обґрунтування методів управління ризиком у проекті реінжинірингу системи технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів
ОІ Башинський
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н./ОІ Башинський …, 2006
172006
Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень
ЮМ Рашкевич, ДД Пелешко, АМ Ковальчук, МЗ Пелешко
Технічні вісті 1 (27), 2, 2008
102008
Визначення теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті з дискретно-неперервним розподілом джерел тепла
РМ Тацій, МІ Кусій, ОЮ Пазен
Пожежна безпека, 20-26, 2012
82012
Прогнозування виникнення пожеж в житловому секторі на підставі аналізу техногенного ризику
ЕМ Гуліда, ОІ Башинський, ІО Мовчан
Пожежна безпека, 150, 2012
72012
Температуростійкі силікатні захисні покриття для металів та сплавів на основі наповненого поліметилфенілсилоксану
СІ Козак, СЯ Вовк
62011
Теплоизолирующая способность многослойных строительных конструкций с учѐтом разрушения произвольного слоя
ММ Семерак, РМ Таций, ОЮ Пазен
Вестник Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным …, 2015
52015
Віброактивовані портландцементи та їх міцність за різних температурних режимів
ОІ Башинський, МЗ Пелешко, ТГ Бережанський
Пожежна безпека: Збірник наукових праць, 28-34, 2012
52012
Дослідження умов формування вогнезахисного покриття та його вплив на термічні і деформативні властивості залізобетону
ММ Гивлюд, ОІ Башинський, МЗ Пелешко
Пожежна безпека: Збірник наукових праць, 31-37, 2015
42015
ДОСЛIДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕВТЕКТИЧНИХ Si, Ni, Cr-ЛЕГОВАНИХ СПЛАВIВ СИСТЕМИ Fe-Mn-CB, ПРИЗНАЧЕНИХ ПIДВИЩИТИ ЗНОСОСТIЙКІСТЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНIКИ
ТГ Бережанський
ЛДУ БЖД, 2015
42015
Общие краевые задачи для уравнения теплопроводности с кусочно-непрерывными коэффициентами
ОЮ Пазен, РМ Тацій
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016
32016
Прямий метод розрахунку нестаціонарного температурного поля за умов пожежі
РМ Тацй, ОЮ Пазен
Пожежна безпека: збірник наукових праць.–Львів: ЛДУ БЖД, 156-166, 2015
32015
Прямий метод розрахунку нестаціонарного температурного поля за умов пожежі
РМ Тацй, ОЮ Пазен
Пожежна безпека: збірник наукових праць.–Львів: ЛДУ БЖД, 156-166, 2015
32015
Математичне моделювання процесів теплопереносу у багатошарових плоских конструкціях за умов пожежі
О Пазен
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2016
22016
Вплив захисного покриття на температуро-та вогнестійкість залізобетонних конструкцій
МЗ Пелешко
Науковий вісник НЛТУ України 25 (5), 2015
22015
Несуча здатність та вогнестійкість дерев’яних балок армованих зовнішньою стрічковою арматурою
ОІ Башинський, ТБ Боднарчук, МЗ Пелешко
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 184-189, 2014
22014
ЗАГАЛЬНА МІШАНА ЗАДАЧА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В БАГАТОШАРОВІЙ ПЛОСКІЙ СТІНЦІ З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШІХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА
ОЮ Пазен
Конференція молодих учених «Підстригачівські читання–2015», 2015
12015
Расчет стационарного температурного поля в многослойной плите с учетом внутренних источников тепла при условиях неидеального теплового контакта между слоями
РМ Таций, ОЮ Пазен
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 40, 2015
12015
Виділення квазістаціонарних ділянок мовного сигналу на основі псевдообертання матриці відносних несиметричних мір конвергенції
ЮМ Рашкевич, ДД Пелешко, ЮМ Пелех, МЗ Пелешко
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 14-20, 2014
12014
Двоточкові задачі, що виникають при визначенні теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті
РМ Тацій, ОЮ Пазен
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 191-200, 2014
12014
Техногенна небезпека гірничих виробок калійних мінеральних добрив
ЮЕ Павлюк, НО Ференц, ВМ Мелько
Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 199-202, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20