Галина Тараненко / Halyna Taranenko (ORCID: 0000-0002-4334-3981
Галина Тараненко / Halyna Taranenko (ORCID: 0000-0002-4334-3981
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксиодуховная составляющая в становлении и гармонизации социокультурного бытия человека
РИ Олексенко, ВВ Молодыченко, ГГ Тараненко
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: збірник …, 2016
232016
Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект
ОА Гончарова, ГГ Тараненко
Філософські обрії, 162-173, 2016
92016
Коеволюційна парадигма як одна з визначальних детермінант антропоекологічної освіти
ТС Троїцька, ГГ Тараненко
Наук. вісн. Мелітопольського держ. пед. ун-ту ім. Богдана Хмельницького …, 2011
62011
Нова парадигма освіти в умовах глобальних ризиків
ГГ Тараненко, ОМ Троїцька
Культура народів Причорномор'я, 183-185, 2011
62011
Цілісність людини у трансдисциплінарному синтезі: спроба філософської кристалізації
ТС Троїцька, ГГ Тараненко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 139-141, 2017
42017
Логічна компетентність як важливий складник комунікативної компетентності здобувача вищої освіти агротехнологічного закладу вищої освіти
ГГ Тараненко, ГГ Тараненко
32019
Historical reconstruction of the reproduction of axiology of nature in Ukrainian philosophical tradition: methodological reference points
TS Troitska, AM Krylova, GG Taranenko, EM Troitska, OV Popravko
History, philosophy, archaeology, history of art, performing & visual arts …, 2019
32019
Логіко-формуючий потенціал соціального середовища у формуванні логічної культури здобувачів вищої освіти
ГГ Тараненко, ГГ Тараненко
32019
Межі людської духовності: філософсько-освітня рефлексія
ГГ Тараненко
32018
Axiological dimensions of harmonious relations in the system “nature-man”
GG Taranenko
Canadian Scientific Journal, 2014
32014
Аксіологічні аспекти гармонізації освітнього простору: ціннісне ставлення людини до природи
ГГ Тараненко
Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць, 562-566, 2012
32012
Аксіопсихологічні засади розвитку толерантності
ГГ Тараненко, ОМ Троїцька
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2012
32012
Дидактичний аспект формування екологічної свідомості у професійній компетенції педагога
ТС Троїцька, ГГ Тараненко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія: зб …, 2005
32005
Імплементація новітніх технологій навчання у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін в агротехнологічному закладі вищої освіти
ГГ Тараненко, ГГ Тараненко, ОІ Ісакова, ЕИ Исакова, ЛВ Єременко, ...
ТДАТУ, 2020
22020
Проблеми розвитку вищої освіти в ЗВО: соціально-філософський аспект
ОІ Ісакова, ЕИ Исакова, ГГ Тараненко, ГГ Тараненко, ЛВ Єременко, ...
ТДАТУ, 2020
22020
Axiological survey of the modern cultural-educational practices of personality
VV Molodychenko, RI Oleksenko, TS Troitska, OV Fedorova, ...
Melitopol Bohdan Khmelnytsky State Pedagogical University Press, Melitopol, 2016
22016
Філософсько-освітні рецепції людиномірності сучасного наукового знання
ГГ Тараненко
Культура народів Причорномор'я, 173-175, 2012
22012
Соціогуманітарна складова у формуванні ціннісного ставлення майбутнього вчителя до природи у вітчизняній педагогіці (друга половина XX століття): автореферат диc.... канд. пед …
ГГ Тараненко
Кримський гуманітарний університет, 2010
22010
Коеволюційна парадигма у професійній педагогічній освіті
ГГ Тараненко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Екологічний імператив як необхідна детермінанта коеволюційного проекту людства
ГГ Тараненко
Проблеми освіти: наук. збірник / Ін-т інновац. технол. і змісту освіти, 206-209, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20