Підписатись
Антипін Євген / Antypin Yevhen
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ–30-ті роки ХХ століття)
ЄБ Антипін
Антипін Євген Борисович, 2017
62017
Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Є Антипін
І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна …, 2016
62016
Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnikh pedahohiv u protsesi navchalnykh praktyk [Personal and professional development of future teachers in the process of educational …
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin
Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka 2 (63), 25-31, 2020
52020
Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
ЄБ Антипін
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 79-85, 2015
52015
Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців
Є Антипін
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 309-313, 2012
52012
Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ–початку ХХ століття
ЄБ Антипін
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 223-230, 2015
42015
Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin, Y Vovchok
Journal of History Culture and Art Research 9 (4), 77-86, 2020
32020
Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
ГІ Іванюк, ЄБ Антипін
Young 38 (11), 2016
32016
Actualization of continuity in labor education of children of preschool and primary school age: Ukrainian context (1890-1917)
ЄБ Антипін
International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 3 (6 …, 2016
32016
Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема
ЄБ Антипін
Вісник психології і педагогіки, 2010
32010
Ideji dytynocentryzmu v pedaghoghichnykh poghljadakh Tymofija Lubencja [Ideas of child-centeredness in the pedagogical views of Tymofiy Lubents]
Y Antypin
Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, 79-85, 2015
22015
Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ–30-ті роки ХХ …
Y Antypin
Pedagogical Discourse, 14-17, 2013
22013
Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 25-34, 2020
12020
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
O VENHLOVSKA, Y ANTYPIN
1*2020
Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Є Антипін
Рідна школа, 61-65, 2016
12016
Actualization of continuity in labor education of children of preschool and primary school age: Ukrainian context (18901917)
E Antypin
International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 3 (6 …, 2016
12016
Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського
Є Антипін
Рідна школа, 63-66, 2016
12016
Ідеї трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець XIX-початок XX століття)
ЄБ Антипін
Освітологічний дискурс, 1-9, 2014
12014
Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін
О Венгловська, А Січкар, Є Антипін
Перспективи та інновації науки, 2021
2021
Організація взаємодії ЗЗСО з батьківською спільнотою в умовах змішаної та дистанційної освіти
О Бондар, Є Антипін
Молодий вчений, 153-155, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20