Підписатись
Антипін Євген / Antypin Yevhen
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Self-development as a factor in the professional growth of future teachers
ГІ Іванюк, ОА Венгловська, ЄБ Антипін
Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat …, 2020
102020
Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnikh pedahohiv u protsesi navchalnykh praktyk [Personal and professional development of future teachers in the process of educational …
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin
Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka 2 (63), 25-31, 2020
82020
Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ–30-ті роки ХХ ст.)
ЄБ Антипін
Київ. 2017, 2017
72017
Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Є Антипін
І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна …, 2016
62016
Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 25-34, 2020
52020
Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
ГІ Іванюк, ЄБ Антипін
Молодий вчений, 436-440, 2016
52016
Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
ЄБ Антипін
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 79-85, 2015
52015
Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців
Є Антипін
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 309-313, 2012
52012
The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
H Ivaniuk, L Kuzemko, O Venhlovska, Y Vovchok, Y Antypin
Amazonia Investiga 11 (54), 94-108, 2022
42022
Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема
ЄБ Антипін
Вісник психології і педагогіки, 2010
42010
Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
HI Ivaniuk, Y Antypin, O Venhlovska, L Kuzemko, Y Savchenko
Amazonia Investiga 12 (67), 250-264, 2023
32023
Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
C Паламар, Ю Савченко, Є Антипін
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 61-69, 2022
32022
Actualization of continuity in labor education of children of preschool and primary school age: Ukrainian context (1890-1917)
ЄБ Антипін
International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) 3 (6 …, 2016
3*2016
Педагогічна антропологія: навч.-метод. посібник
ЄБ Антипін
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
22022
Організація взаємодії ЗЗСО з батьківською спільнотою в умовах змішаної та дистанційної освіти
ЄБ Антипін, ОМ Бондар
Молодий вчений, 153-156, 2021
22021
Ideji dytynocentryzmu v pedaghoghichnykh poghljadakh Tymofija Lubencja [Ideas of child-centeredness in the pedagogical views of Tymofiy Lubents]
Y Antypin
Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, 79-85, 2015
22015
Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ-початку ХХ століття
ЄБ Антипін
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 223-230, 2015
22015
Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ–30-ті роки ХХ …
Y Antypin
Pedagogical Discourse, 14-17, 2013
22013
Підтримка сім’ї у психофізичному розвитку дітей переддошкільного віку як теоретична проблема дошкільної освіти
ЄБ Антипін, Н Чермошенцева
Молодий вчений, 102-106, 2020
12020
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
O VENHLOVSKA, Y ANTYPIN
1*2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20