Антипін Євген / Antypin Yevhen
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Є Антипін
І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна …, 2016
52016
Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців
Є Антипін
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 309-313, 2012
42012
Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця
ЄБ Антипін
32015
Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема
ЄБ Антипін
Вісник психології і педагогіки, 2010
32010
Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ–30-ті роки ХХ ст.)
ЄБ Антипін
Київ. 2017, 0
3
Osobystisno-profesiinyi rozvytok maibutnikh pedahohiv u protsesi navchalnykh praktyk [Personal and professional development of future teachers in the process of educational …
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin
Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 25-34, 2020
22020
Ideji dytynocentryzmu v pedaghoghichnykh poghljadakh Tymofija Lubencja [Ideas of child-centeredness in the pedagogical views of Tymofiy Lubents]
Y Antypin
Pedaghoghichni nauky: teorija, istorija, innovacijni tekhnologhiji, 79-85, 2015
22015
Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ–початку ХХ століття
ЄБ Антипін
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 223-230, 2015
22015
Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ–30-ті роки ХХ …
Y Antypin
Pedagogical Discourse, 14-17, 2013
22013
Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 25-34, 2020
12020
Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
ГІ Іванюк, ЄБ Антипін
Young 38 (11), 2016
12016
Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Є Антипін
Рідна школа, 61-65, 2016
12016
Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського
Є Антипін
Рідна школа, 63-66, 2016
12016
ІДЕЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (КІНЕЦЬ ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
EB Antipіn
Освітологічний дискурс, 1-9, 2014
12014
Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers
H Ivaniuk, O Venhlovska, Y Antypin, Y Vovchok
Journal of History Culture and Art Research 9 (4), 77-86, 2020
2020
RELEVANT TRENDS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE: International Scientific Conference
T Aleksandrovych, M Malynka, Y Antypin, O Venhlovska, K Halatsyn, ...
2020
PERSONAL PEDAGOGY AS AN ANSWER TO MODERN CHALLENGES OF SOCIETY AND THE WORLD
Y Antypin, O Venhlovska
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
GENESIS OF PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR EDUCATORS IN THE PROCESS OF TRAINING AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES
O Venhlovska, Y Antypin
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
INTEGRATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: monograph/edited by authors.–1st ed.
O Venhlovska, Y Antypin, N Golota, M Mashovets, N Denysenko, ...
2020
Integration of traditional and innovative scientific researches: global
O Venhlovska, Y Antypin, N Golota, M Mashovets
environment, International 24 (4), 356-370, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20