Nataliia Didenko
Nataliia Didenko
Institute of Water Problems and Land Reclamation
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
PROBLEMS ANALYSIS OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON SOIL CONDITION OF THE SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE
NO Didenko
Modern scientific research and their practical application 21309, 101-106, 2013
12013
Healthy Food Connects to Healthy Soils
R Islam, NO Didenko, V Konovalova
ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings (2019), 2019
2019
Досвід використання технології ноу тілл і перші результати
В Коновалова, Н Діденко
Пропозиція, 56, 2019
2019
Досвід використання технології ноу тілл і перші результати
В Коновалова, Н Діденко
Пропозиція, 56, 2019
2019
Є чому повчитись
В Коновалова, Н Діденко
Аграрний тиждень, 44-45, 2019
2019
Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності у …
СА Андронатті
2019
Leaf area index of sweet corn (Zea mays ssp. saccharata L.) crops depending on cultivation technology in the drip-irrigated conditions of the south of Ukraine
PV Lykhovyd, VO Ushkarenko, SO Lavrenko, NM Lavrenko, OH Zhuikov, ...
2019
Вплив багаторічного застосування технологій no-till на водно-фізичні властивості ґрунту в умовах Півдня України
Р Вожегова, С Коковіхін, І Біднина, В Козирєв, В Морозов, О Морозов, ...
2018
Формування врожаю та якості зерна сої залежно способу обробітку ґрунту та дії саліцилової кислоти на рослини при зрошенні в умовах Південного Степу України
Н Діденко, РК Іслам, С Лавренко
Перспектива: збір. наук. праць. ДВНЗ "ХДАУ" 31, 95-100, 2018
2018
Жарознижувальне для сої
Н Діденко
The Ukrainian Farmer, 90-91, 2018
2018
Час адаптувати сільське господарство
В Коновалова, Н Діденко
Аграрний тиждень, 40-42, 2018
2018
ХХІ століття – час кліматично адаптованого сільського господарства
НО Діденко, Р Іслам, Р Купєдінова
Овочівництво, 20-21, 2018
2018
Меліоровані агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (зони зрошення і осушення)
М за редакцією Ромащенка, Ю Тараріко
2017
Does long-term continuous no-till impact soil carbon partitioning and sequestration?
KR Islam, Sundermeier, P A., RC Reeder, WA Dick, Y Raut, VS Shedekar, ...
Journal of Environmental Quality, 2017
2017
Інструменти підтримки прийняття рішень у зрошуваному землеробстві за даними наземного та дистанційного моніторингу
ОІ Жовтоног, ВВ Поліщук, НО Діденко, ЯО Бульба, АФ Салюк
Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю «Вода …, 2017
2017
Обґрунтування комплексу заходів для забезпечення ресурсоефективного використання зрошуваних земель
Н Діденко
https://drive.google.com/file/d/0B88KyF4tN-qbRGw1VVBOSko2VGM/view 1, 227, 2016
2016
Комплекс заходів для забезпечення ресурсоефективного використання зрошуваних земель
Н Діденко
Материалы Международной научно-практической конференции, 217-220, 2016
2016
Результаты практики ведения интенсивного орошения (на примере хозяйства «Асканийское» Херсонской области)
Н Диденко
Научно-практический журнал ФГБНУ «РосНИИПМ», 150-155, 2016
2016
Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням
О Жовтоног, Л Філіпенко, В Поліщук, Т Деменкова, А Салюк, І Шостак, ...
2015
Методичні рекомендації з планування зрошення на територіях з урахуванням змін клімату та моделей аграрного виробництва
О Жовтоног, В Поліщук, Л Філіпенко, А Салюк, К Чорна, Я Бульба, ...
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20