Подписаться
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна / Nataliia Miedviedkova / Медведкова Наталия Сергеевна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна / Nataliia Miedviedkova / Медведкова Наталия Сергеевна
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics / Київський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп./ЯА Жаліло, КА Кононенко, ВМ Яблонський [та ін.]; за заг. ред. ЯА Жаліла
С криза в Україні
К.: НІСД, 62, 2014
1082014
Щодо особливостей та напрямів стимулювання інвестиційної діяльності підприємств у післякризовий період
МНС Павлюк А.П.
http://www.niss.gov.ua/articles/1053/, 2013
112013
Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі ЯА Жаліло, ДС Покришка, ЯВ Белінська
ЯА Жаліло
К.: НІСД, 2013
102013
Щодо напрямів збільшення доходів бюджету без створення фіскальних перешкод для економічного зростання
НС Мєдвєдкова
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/1491/.–Назва з екрану, 0
7
Щодо доцільності запровадження податкових механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні
ОО Молдован, НС Медвєдкова
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua/articles/1315, 0
6
Directions for improvement of state financial control in Ukraine
N Miedviedkova
Baltic Journal of Economic Studies 2 (2), 105-110, 2016
52016
Шляхи вдосконалення бюджетних інструментів підтримки суб'єктів господарської діяльності в Україні
НС Мєдвєдкова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
52015
Бюджетно-податкові важелі залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
НС Мєдвєдкова
Інвестиції: практика та досвід, 18-21, 2012
52012
Lessons from fiscal decentralization in Ukraine
V Zakharii, D Liudmyla, N YULIIA, M NATALIIA
Globalization & Business, 2019
42019
Угоди про злиття та поглинання у банківському секторі економіки України
НС Мєдвєдкова
Економіка АПК, 101-105, 2013
42013
ВЕЗ і ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України
НС Мєдвєдкова
Інвестиції: практика та досвід, 12-14, 2009
32009
Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну через механізми страхування
НС Мєдвєдкова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_4 …, 2009
32009
THE CHALLENGES FOR THE IMPLEMENTATION OF A GENDER-ORIENTED APPROACH TO BUDGETING IN UKRAINE: WHAT CAN BE IMPROVED?
A Karpych, N Miedviedkova
Baltic Journal of Economic Studies 7 (2), 101-109, 2021
22021
Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance
O Zhykhor, V Ryeznikov, O Iafinovych, N Pohribna, N Miedviedkova
Conference on Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering …, 2020
22020
Shchodo napriamu vdoskonalennia podatkovoho klimatu dlia zaluchennia investytsii v Ukrainy
NS Miedviedkova
Regarding the direction of improving the tax climate for attracting …, 2014
22014
Інструменти фіскальної підтримки економічної активності в рамках СОТ
НС Мєдвєдкова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine
O Zhykhor, O Iafinovych, N Pohribna, N Miedviedkova
Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, 405-416, 2020
12020
Перспективи запровадження податкових механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні
НС Мєдвєдкова
Стратегічні пріоритети, 15-21, 2013
12013
Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України
НС Мєдвєдкова
Економіка та держава, 68-69, 2010
12010
Шляхи залучення та ефективного використання іноземних інвестицій у металургійній галузі України
НС Мєдвєдкова
Інвестиції: практика та досвід, 7-10, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20