Анжела Плошинская
Анжела Плошинская
викладач, DNU Oles Honchar
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток державної політики в галузі фізичної культури та спорту в сучасній Україні
А Плошинська, С Черевко
122008
Концептуалізація феномена антиципації У психології
ІГ Батраченко, НО Полякова, АА Плошинська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 24, 2011
72011
Фізична підготовленість студентів під впливом занять атлетичною гімнастикою
І Степанова, С Черевко, А Плошинська
Спортивний вісник Придніпров'я, 140-143, 2018
32018
Психологічні аспекти використання ходьби як ресурсу поліпшення соматичного та психічного здоров’я
АА Плошинська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2018
22018
Особливості психофізичного стану студентів, які постраждали під час проведення антитерористичної операції
І Степанова, А Плошинська, С Черевко
Спортивний вісник Придніпров'я, 140-150, 2019
12019
Можливості когнітивної терапії гіподинамії як дисфункціональної імпліцитної концепції рухової та життєтворчої активності особистості
АА Плошинська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
Фізична активність особистості в інформаційному суспільстві: психологічні аспекти державної політики регуляції
АА Плошинська
Проблеми політичної психології, 244-252, 2016
12016
Пермакультура особистісного зростання
ІГ Батраченко, АА Плошинська
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН …, 2014
12014
Здоров’язберігаюча прогностична спроможність студентів у сфері саморегуляції фізичної активності: стан та проблеми формування
АА Плошинська
Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах: Мат-ли …, 2013
12013
ПСИХОПРОФІЛАКТИКА І КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ СПОРТСМЕНІВ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
С Черевко, Л Індиченко, А Плошинська, А Черевко
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2020
2020
КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
АА Плошинська
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2019
2019
POSSIBILITIES COGNITIVE THERAPY INACTIVITY AS A DYSFUNCTIONAL MOTOR AND LIFE CREATIVE IMPLICIT CONCEPT OF PERSONALITY
АА Плошинська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
Аспекти виховної роботи з майбутніми тренерами-викладачами: здоров’язбереження
СВ Черевко, ЛС Індиченко, АВ Лопуга, АА Плошинська
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
2017
РОЛЬ ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ У ЖИТТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
АА Плошинська, ТА Новак
ББК 75.1 я431 М 34, 274, 2015
2015
Рівень розвитку рухових здібностей юних легкоатлетів різних спеціалізацій
Т Новак, А Плошинська
Нова педагогічна думка, 170-173, 2013
2013
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЖИТТЄВОЇ АНТИЦИПАЦІЇ З ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ ОСОБИСТОСТІ
А Плошинська
Друкується за планом Міністерства освіти і науки України, 299, 2010
2010
МОЖЛИВОСТІ КОГНІТИВНО ТЕРАПІ ГІПОДИНАМІ ЯК ДИСФУНКЦІОНАЛЬНО ІМПЛІЦИТНО КОНЦЕПЦІ РУХОВО ТА ЖИТТЕТВОРЧО АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
АА Плошинська
Розділ І. Теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного зростання
ВВ Горбунова, ВО Климчук, ЛА Снігур, ЕІ Сарафанюк, ВВ Луханін, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18