Подписаться
I.V. Siora (Сіора Ірина Вікторівна, Гриценко И.В., Irina V. Grytsenko)
I.V. Siora (Сіора Ірина Вікторівна, Гриценко И.В., Irina V. Grytsenko)
науковий співробітник, к.х.н. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйко НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене isc.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Interaction of unmodified and partially silylated nanosilica with red blood cells
VM Gun’ko, NP Galagan, IV Grytsenko, VI Zarko, OI Oranska, ...
Central European Journal of Chemistry 5 (4), 951-969, 2007
92007
Nanocomposites in biotechnology for prolonged preservation of gene pool (synthesis and application)
NP Galagan, IV Siora, SI Kovtun, OV Scherbak
ХІ Polish—Ukrainian symposium “Theoretical and experimental studies of …, 2007
52007
Влияние сахаров на дегидратацию биополимерных молекул в процессе криоконсервирования
АА Ругаль, ВН Барвинченко, НП Галаган, ИВ Сиора, ВВ Туров
Проблемы криобиологии, 374-384, 2007
52007
Bonding of doxorubicin to nanosilica and human serum albumin in various media
VM Gun'ko, TV Krupska, LS Andriyko, NY Klymenko, IV Siora, ...
Journal of colloid and interface science 513, 809-819, 2018
32018
Вплив нанокомпозиту з білком на життєздатність кріоконсервованих гамет кнурів
НП Галаган, СІ Ковтун, ІВ Грищенко
Матеріали ІХ Укр. біохімічного з’їзду.–2006.–2–С, 144-145, 2006
32006
Мiкроскопiчнi дослiдження дiї сорбенту “Силiкс” на еритроцити кровi людини
ОВЛ Гриценко IВ, ЄМ Ройтман, ТI Ляшенко, НП Галаган
Клiнiч. та експерим. патологiя.–2004.–3, 526-528, 0
3
Hydratation of erythrocyte membranes and their interaction with ultrafine silica
VV Turov, NP Galagan, IV Grytsenko, AA Chuiko
Biopolymers & Cell 22 (1), 56, 2006
22006
СОЗДАНИЕ НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМА И АЛЬБУМИНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ
ІВ Гриценко, НП Галаган, ВЛ Осауленко
Вісник Одеського національного університету. Хімія 9 (6-7), 171-176, 2004
22004
Дослідження нанокомпозитів на основі високодисперсного кремнезему, модифікованого поліолами та бичичим сироватковим альбуміном
НП Галаган, НС Настасієнко, ІВ Гриценко, МВ Чмільов, ВВ Власенко
Нанофізика, наносистеми, наноматеріали 2, 597-608, 2004
22004
Дослідження термічного розкладу альбуміну методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії
ІВ Гриценко, БГ Місчанчук, НП Галаган
Поверхность, 2004
22004
Destruction of hydrocarbons by the composite system based on the nanosilicas and yeast cells mixture in aqueous medium
NY Klymenko, IV Siora, EA Novikova, AP Golovan, TV Krupskaya, ...
Journal of Water Chemistry and Technology 39 (4), 209-213, 2017
12017
Вплив високодисперсних кремнеземів та їх сумішей на схожість озимої пшениці
АП Головань, TВ Крупська, ІВ Сіора, НЮ Клименко, OА Новікова, ...
Доповіді НАН України, 2017
12017
Медико-біологічне дослідження нанокомпозитного матеріалу Поліденс
ОС Куколевська, ІВ Сіора, РМ Чорнопищук, ІІ Геращенко
Хімія, фізика та технологія поверхні, 225-235, 2016
12016
Моделирование композитной системы для ремедиации воды на основе нанокремнеземов и дрожжевых клеток
ТВ Крупская, ИВ Сиора, НЮ Клименко, ЕА Новикова, АП Головань, ...
Доповіді НАН України, 2015
12015
Вплив нанокомпозитів з пролонгованим вивільненням біоактивних речовин на життєдіяльність дріжджових клітин
ІВ Сіора, ОС Куколевська, ТВ Крупська, ІІ Геращенко
Хімія, фізика та технологія поверхні, 545-553, 2015
12015
THE ROLE OF MEDICAL SCIENCE IN IMPLEMENTING INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE
AV Bernatskyi, IV Siora, OV Siora, VA Lukashenko, NO Shamsutdinova, ...
2022
Transcatheter aortic valve implantation. The choice of material, design, manufacturing technology of the aortic valve frame
AV Bernatskyi, IV Siora, OV Siora, VA Lukashenko, NO Shamsutdinova
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
2022
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ
ОВ Сіора, ВЮ Хаскін, АВ Бернацький, ВА Лукашенко, ІВ Сіора
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2021
2021
Composite system based on a mixture of nanosilicas and bacteria for water purification from motor oil
NY Klimenko, IV Siora, OA Novikova, TV Krupska, VV Turov
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 18 (1 157), 170-170, 2020
2020
Свойства модельных систем для биоремедиации воды на основе нанокремнезема
НЮ Клименко, ИВ Сиора, ЕА Новикова, АП Головань, ТВ Крупская, ...
Хімія, фізика та технологія поверхні, 214-220, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20