Підписатись
Левчик Наталія Яківна
Левчик Наталія Яківна
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Підтверджена електронна адреса в nbg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історична проза М. Старицького (Далекі образи–близькі ідеї)
Н Левчик
Слово і час, 38-44, 1990
231990
Поезія МП Старицького (Жанрові та образно–стильові особливості)
Н Левчик
К.: Наукова думка, 1990
171990
Повернення з небуття (романи “Молодость Мазепы” і “Руина” в контексті світоглядно-естетичної концепції історичної прози М. Старицького)
Н Левчик
Старицкий Михаил. Молодость Мазепы. Руина.–К.: Укр. Центр духовної культури …, 1997
71997
Динамика накопления флавоноидов и дубильных веществ в надземной массе представителей рода Vitех L. на протяжении вегетации
НЯ Левчик, ВФ Левон, ДБ Рахметов
Проблемы агрохимии и экологии, 46-51, 2014
32014
Rhizosphere microbial community of genus Vitex L. representatives
NE Ellanska, NJ Levchyk, OP Yunosheva
Gruntoznavstvo 14, 1-2, 2013
32013
Мікробні угруповання прикореневого ґрунту представників роду Vitex L
НЕ Елланська, НЯ Левчик, ОП Юношева
Gruntoznavstvo. Soil science. Ґрунтознавство 14 (1-2), 22, 2013
32013
Исследование влияния природных компонентов янтаря Балтийско-Днепровского бассейна на клеточный рост и активацию высших растений
ОЛ Миронов, НМ Качалова, НЯ Левчик, АВ Любинская, ОИ Дзюба
Минск: Изд. центр БГУ, 2016
22016
Морфологія терпеноїдогенних структур, особливості процесу виділення ефірних олій та продуктивність рослин видів роду Vitex L.
НЯ Левчик, ДБ Рахметов
Физиология растений и генетика, 56-64, 2014
22014
Класифікація, особливості ультраструктури та функціонування терпеноїдогенних структур ефіроолійних рослин
НЯ Левчик, ДБ Рахметов
Физиология растений и генетик, 2013
22013
Творчість Олександра Олеся у світоглядно-естетичному контексті художніх систем української поезії кінця ХІХ–початку ХХ ст
Н Левчик
Літературознавство: матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів …, 2003
22003
Cold Resistance of Plant Species of the Genus Vitex l. Introduced in MM GRYSHKO National Botanic Garden of NAS of Ukraine
L Nataliia, L Volodymyr
International Journal of Secondary Metabolite 5 (3), 186-199, 2018
12018
Biological activity of aqveous solution of amber
NY Levchyk, AV Liubinska, NV Skrypchenko, OI Dziuba, NM Kachalova, ...
BIOTECHNOLOGIA ACTA 10 (6), P. 53˗60, 2017
12017
Anti-Fungal Activity and Allelopathic Influence of Vitex agnus-castus L.(Verbenaceae) Essential Oils on Actinidia deliciosa in vitro Culture.
NY Levchyk, NV Skrypchenko, AV Liybinska, OP Yunosheva, OI Dziuba, ...
Ecologia Balkanica 8 (2), 2016
12016
The development of biological product for plant growing on the basis of Streptomyces albus
N Levchyk, A Liubinska, T Todosiichuk, J Rakhmetov, M Diakova
EUREKA: Life sciences, 32, 2016
12016
Особливості морфології та cтресостійкості рослин Stevia rebaudiana (Вert.) Bertoni залежно від форм та умов вирощування
НЯ Левчик, ДБ Рахметов, ВФ Левон, АВ Любінська, ВІ Сапсай, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016
12016
Морозостійкість рослин видів роду Vitex L. в умовах інтродукції в Національний ботанічний сад ім. ММ Гришка НАН України
НЯ Левчик, ДГ Макарова, ОІ Китаєв, ВА Кривошапка, ДБ Рахметов
Інтродукція рослин, 12-21, 2014
12014
Природа глибокого спокою насіння представників роду Vitex L. та практичний досвід його подолання
НЯ Левчик
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 58-68, 2013
12013
Алелопатична активність Trifolium repens L. та T. rubens l.(Fabaceae) в умовах національного ботанічного саду імені м. ММ Гришка НАН України
НЯ Левчик, АМ Гнатюк, АВ Любінська, НЄ Горбенко
Науковий вісник НЛТУ України 31 (1), 20-25, 2021
2021
Вміст біохімічних речовин у рослин Phlox paniculata L. в умовах Лісостепу України
НЯ Левчик, ГІ Скрипка, ВФ Левон, ОВ Закрасов, НЄ Горбенко
Науковий вісник НЛТУ України 30 (2), 19-23, 2020
2020
Poetical World of Borys Hrinchenko
Н Левчик
Слово і Час, 33-43, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20