Follow
Богдана Карабін Bogdana Karabin
Богдана Карабін Bogdana Karabin
аспірант кафедри історії, правознавства та методики навчання, ГНПУ імені О.Довженка Olexander
Verified email at gnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Золотоноша ХVІ–ХХ ст. у краєзнавчих дослідженнях МФ Пономаренка 1960-х–1990-х рр.
Б Карабін
Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, 2023
2023
ЛИСТУВАННЯ ЗОЛОТОНІСЬКОГО КРАЄЗНАВЦЯ МФ ПОНОМАРЕНКА З ІНДОЛОГОМ ПО БАРАННИКОВИМ В ПЕРІОД З 1959 ПО 1984 РР
Б Карабін
Вісник науки та освіти, 2023
2023
НАРИСИ З ІСТОРІЇ СІЛ ЗОЛОТОНІЩИНИ МФ ПОНОМАРЕНКА В ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УРСР. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ: ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВІСТЬ ПОГЛЯДУ НА МИНУЛЕ КРАЮ
Б КАРАБІН
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка…, 2023
2023
ВЕЛИЧ ПОСТАТІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ НА ЧЕРКАЩИНІ В КРАЄЗНАВЧОМУ ДОРОБКУ М. Ф. ПОНОМАРЕНКА 1960–1990-Х РР.
КБ В.
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 34 (№3…, 2023
2023
Пам’яткоохоронна діяльність краєзнавця МФ Пономаренка на теренах Черкащини у 1950–1990-х рр.
БВ Карабін
Сіверщина в історії України, 31-31, 2022
2022
THE FIGURE OF S. VASYLCHENKO IN LOCAL HISTORY STUDIES OF M. PONOMARENKO.
K В.
Матеріали X Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених і…, 2022
2022
Краєзнавець М.Ф. Пономаренко та літературно-краєзнавче об’єднання СУПІЙ.
КБ В.
Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної конференції…, 2022
2022
Газетні публікації краєзнавця М. Ф. Пономаренка як елемент публічної історії.
КБ В.
Public History. Історія в публічному просторі: збірник Міжнародної наукової…, 2022
2022
Пам’яткоохоронна діяльність краєзнавця М.Ф. Пономаренка на теренах Черкащини в 1950-1990-х рр.
КБ В.
Сіверщина в історії України: наукове видання., 31-35, 2022
2022
Історія села Домантове в науковому доробку М. Ф. Пономаренка.
КБ В.
Гілея:науковий вісник, 39 – 44, 2022
2022
ПОСТАТЬ П. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО У КРАЄЗНАВЧИХ НАРИСАХ М.Ф. ПОНОМАРЕНКА
КВМ Карабін Б.В.
Глухівські читання – 2021. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук…, 2021
2021
Historical area study in pedagogical practice of Mikhaylo Fedorovych Ponomarenko.
K В.
Матеріали VI Всеукраїнських науково-педагогічних читань молодих учених і…, 2018
2018
Михайло Федорович Пономаренко – фундатор історичного краєзнавства Черкащини
БВ Карабін
ГЛУХІВСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ - 2017. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ ТА…, 2017
2017
ВЕЛИЧ ПОСТАТІ ТГ ШЕВЧЕНКА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ НА ЧЕРКАЩИНІ У КРАЄЗНАВЧОМУ ДОРОБКУ МФ ПОНОМАРЕНКА 1960–1990-Х РР.
БВ Карабін
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14