Гаманкова Ольга Олексіївна
Гаманкова Ольга Олексіївна
доктор економічних наук, професор кафедри страхування, ДВНЗ
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ 283 (1), 2009
2232009
Страхування: підручник
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2002
2012002
Фінанси страхових організацій: Навч. посіб
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ 328, 5, 2007
1282007
Страхування: підручник/керівник авт. колективу і наук. ред. СС Осадець.–Вид. 2-ге, перероб. і доп
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2002
562002
Страховий ринок України у глобальному страховому просторі
ОО Гаманкова, ВК Хлівний
Фінанси України, 58-67, 2012
402012
Облік і аудит у страхових організаціях: навч.-метод. посіб [для самост. вивч. дисц]
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ 200, 183, 2005
402005
Фінансова стійкість та платоспроможність страхової організації
ОО Гаманкова
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія …, 2007
282007
Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку
ОО Гаманкова
Вадима Гетьмана 33, 2010
242010
Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України
О Гаманкова
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
242009
Методи державного регулювання ринку страхових послуг
О Гаманкова
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
172009
Капіталізація страхового ринку України як прояв процесів глобалізації
О Гаманкова
Режим доступу: http://soskin. info/ea/2006/5-6/20060509. html, 2006
162006
Сутність категорії страхування
ОО Гаманкова
Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць/Відп. ред. АМ Мороз.—К.: КНЕУ, 29-35, 2003
122003
Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку
ОО Гаманкова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2008
112008
Страхування: підручник/керівник авт. кол. і наук. ред. СС Осадець
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2006
112006
Страхові послуги:[підручник]
СС Осадець, Т Арюх, О Гаманкова
К.: КНЕУ, 2007
92007
Оподаткування страхових компаній та його вплив на розвиток ринку страхових послуг в Україні
ОО Гаманкова
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія …, 2006
92006
Концептуальні аспекти фінансової безпеки страхових компаній
ЛО Матвійчук
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 30-32, 2013
72013
Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу
ОВ Гаманкова, ДВ Гаманков
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
72011
Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави у регулюванні цих процесів
ОО Гаманкова, ДВ Гаманков
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
62009
Класифікація страхування//Страхування: Підручник/Керівник авт. колективу і наук. ред. СС Осадець
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ, 38-57, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20