Гаманкова Ольга Олексіївна
Гаманкова Ольга Олексіївна
доктор економічних наук, професор кафедри страхування, ДВНЗ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ 283 (1), 2009
2732009
Страхування: підручник
СС Осадець
К.: КНЕУ 599, 2002
2312002
Фінанси страхових організацій: навч. посіб.
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ 328, 5, 2007
1402007
Страхування: підручник/керівник авт. колективу і наук. ред. СС Осадець.–Вид. 2-ге, перероб. і доп
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2002
532002
Страховий ринок України у глобальному страховому просторі
ОО Гаманкова, ВК Хлівний
Фінанси України, 58-67, 2012
522012
Облік і аудит у страхових організаціях: навч.-метод. посіб [для самост. вивч. дисц]
ОО Гаманкова
К.: КНЕУ 200, 183, 2005
472005
Фінансова стійкість та платоспроможність страхової організації
ОО Гаманкова
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія …, 2007
332007
Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку
ОО Гаманкова, ОА Гаманкова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
302010
Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України
ОО Гаманкова, ОА Гаманкова
Український інститут розвитку фондового ринку, 2009
292009
Методи державного регулювання ринку страхових послуг
ОО Гаманкова, ОА Гаманкова
Український інститут розвитку фондового ринку, 2009
212009
Капіталізація страхового ринку України як прояв процесів глобалізації [Електронний ресурс]
О Гаманкова
Режим доступу: http://soskin. info/ea/2006/5-6/20060509. html, 2006
152006
Сутність категорії страхування
ОО Гаманкова
Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць/Відп. ред. АМ Мороз.—К.: КНЕУ, 29-35, 2003
142003
Страхування: підручник/керівник авт. кол. і наук. ред. СС Осадець
СС Осадець
К.: КНЕУ, 2006
122006
Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу
ОО Гаманкова, ОА Гаманкова, ДВ Гаманков, ДВ Гаманков
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011
112011
Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку
ОО Гаманкова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2008
112008
Страхові послуги: підручник
СС Осадець, ТМ Артюх, ОО Гаманкова, ОД Колотило, ТД Кривошлик
Київ: КНЕУ, 2007
112007
Порівняльний аналіз систем медичного страхування зарубіжних країн
СВ Горохов, СД Старинчук
Актуальні проблеми філософії та соціології, 24-28, 2016
102016
Оподаткування страхових компаній та його вплив на розвиток ринку страхових послуг в Україні
ОО Гаманкова
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія …, 2006
92006
Страхові послуги: Навч.-метод. пос
ОО Гаманкова, ТМ Артюх
К.: КНЕУ, 2000
92000
Мобільні додатки в онлайн дистрибуції страхових послуг
ЮМ Клапків, ЮМ Клапкив
Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили (Економіка).–Миколаїв, 2018.–Т. 302. Вип …, 2018
82018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20