Подписаться
Мірошниченко Ольга Юріївна / Olga Miroshnychenko
Мірошниченко Ольга Юріївна / Olga Miroshnychenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств
ОЮ Мірошниченко, ЮВ Корконос
Бізнес інформ, 280-285, 2014
482014
Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції
ОЮ Мірошниченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
282013
Етапи формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємств
ОЮ Мірошниченко, ВІ Карюк
Ефективна економіка, 2012
282012
Інститут банкрутства як інструмент регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств
ОЮ Мірошниченко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 321-331, 2012
132012
The intellectual capital of an enterprise: the innovative aspect
O Miroshnychenko
Informacijos mokslai, 31-42, 2013
112013
Статистичне оцінювання рівня життя населення
ОЮ Мірошниченко
Автореферат дис. канд екон. наук–К, 2008
112008
Оцінка рівня життя насе лення країн СНД на основі кластерного аналізу
ОЮ Мірошниченко
Статистика України, 72-78, 2006
102006
TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THE ROLE OF R&D SPILLOVERS IN INNOVATION DEVELOPMENT.
ZO Atkočiūnienė, O Miroshnychenko
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (2), 2019
92019
Управління ресурсами підприємства: навч. Посіб
ОЮ Мірошниченко, НВ Ревуцька, ОМ Гончарова
К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс, 2014
92014
The innovation activity of industrial enterprises in Ukraine: state and trends
O Miroshnychenko
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 2013
82013
Korkonos Yu. V. Mekhanizm upravlinnia prybutkom vitchyznianykh pidpryiemstv
OY Miroshnychenko
Biznes In-form 5, 280-285, 2014
72014
Etapy formuvan-nia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv
OY Miroshnychenko, VI Kariuk
Stages of formation of organizational and economic mechanism of innovation …, 2012
62012
Стохастичне моделювання при дослідженні процесів під дією природокористування в регіоні
ОА Котовенко, ЛІ Соболевська, ОЮ Мірошниченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 37-41, 2012
62012
Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств
ОЮ Мірошниченко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
52014
Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств
ОЮ Мірошниченко
Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 24 …, 2011
52011
The R&D Spillovers, Innovation and Knowledge-based Economy
O Miroshnychenko
Zagreb International Review of Economics & Business 23 (SCI), 91-104, 2020
42020
Механизм управления прибылью отечественных предприятий
ОЮ Мирошниченко, ЮВ Корконос
Бизнес Информ, 280-285, 2014
42014
Індекс людського розвитку: методологічні аспекти та оцінка тенденцій його змін в країнах СНД
ОЮ Мірошниченко
Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка.—К.: ВПЦ «Київський університет …, 2005
42005
Etapy formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv[Stages of organizational and economic mechanism of innovative activity formation …
OY Miroshnychenko, VI Kariuk
32012
innovations and knowledge-based economy: performance of Ukraine and Croatia
O Miroshnychenko, F Galetić
Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and …, 2021
22021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20