Follow
Сергій Козіброда / Serhii Kozibroda / https://orcid.org/ 0000-0003-4218-0671
Сергій Козіброда / Serhii Kozibroda / https://orcid.org/ 0000-0003-4218-0671
ТНПУ ім.В.Гнатюка (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University)
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers
IM Tsidylo, HV Tereshchuk, SV Kozibroda, SV Kravets, TO Savchyn, ...
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018
172018
Ontological Model of Representation of University Resources
B Buyak, I Tsidylo, S Kozibroda, V Repskyi
132019
Системи комп’ютерних онтологій як засіб формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів
ІМ Цідило, СВ Козіброда
Інформаційні технології і засоби навчання, 251-265, 2018
62018
Програмні засоби розробки онтологій у процесі підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.
СВ Козіброда
Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні …, 2016
62016
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ОНТОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
СВ Козіброда
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ, 2018
52018
Ontological Approach to the Presentation of the Subject Area of the Discipline
IM Tsidylo, SV Kozibroda, OV Sysoiev, TI Gargula, AA Hryhoruk, ...
42022
Онтологічний інжиніринг: методичні рекомендації.
СВ Козіброда, ІМ Цідило
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017
42017
Створення онтології предметної галузі майбутнім інженером-педагогом комп’ютерного профілю
СВ Козіброда
Інформаційні технології і засоби навчання, 74-87, 2016
42016
Застосування онтології комп’ютерних систем під час практичної діяльності майбутнього інженера-педагога
СВ Козіброда
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
42014
Зміст і структура проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій щодо використання систем комп’ютерних онтологій
І Цідило, С Козіброда
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
32017
CREATION OF THE DOMAIN KNOWLEDGE ONTOLOGY BY THE FUTURE ENGINEERS-TEACHERS IN THE AREA OF COMPUTER TECHNOLOGY
SV Kozibroda
Information Technologies and Learning Tools 53 (3), 74-87, 2016
32016
SYSTEMS OF COMPUTER ONTOLOGIES AS A MEANS TO FORM FUTURE ENGINEERING TEACHERS'DESIGN COMPETENCES
IM Tsidylo, SV Kozibroda
Information Technologies and Learning Tools 63 (1), 251-265, 2018
22018
Результати дослідження ефективності методики використання систем комп’ютерних онтологій у підготовці майбутніх інженерівпедагогів
СВ Козіброда
Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки: матеріали …, 2017
2*2017
Модель системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до вивчення та застосування онтологій комп’ютерних систем
ІМ Цідило, СВ Козіброда
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
22017
Методика створення онтології у навчальному процесі майбутнім інженером-педагогом в галузі комп’ютерних технологій.
СВ Козіброда
Педагогика. Наука вчера, сегодня, завтра. Актуальные научные проблемы …, 2016
22016
Ресурсний підхід підготовки майбутнього інженерапедагога комп’ютерного профілю
СВ Козіброда
Людина, соціум та сучасні проблеми взаємодії: міжнародна наук.-практ. конф …, 2016
2*2016
Resource method in studying of computer systems ontology as the basis of the skills development of future engineers-teachers.
SV Kozibroda
Modern Science. Moderní věda, 50-59, 2016
22016
Онтологія в освітньому процесі майбутнього інженерапедагога в галузі комп’ютерних технологій.
СВ Козіброда
Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали VІІI всеукр. наук.-практ …, 2015
2*2015
Змістовий компонент у професійній діяльності майбутніх інженерів-педагогів у контексті організації розв’язання задач на основі онтології комп’ютерних систем
СВ Козіброда
Іdea przemiany. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. 5, 246–253, 2015
22015
Сучасні різновиди онтологічних компонентів у структурі підготовки майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій.
СВ Козіброда
Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку: матеріали ХVI …, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20