Валентин Геннадійович Єфімов (Ефимов)
Валентин Геннадійович Єфімов (Ефимов)
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання препаратів гумусової природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів
ВГ Грибан, ВГ Єфімов, ВМ Ракитянський
Науковий вісник НАУ, 64-66, 2004
29*2004
Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами
ВГ Грибан, ВМ Ракитянський, ВГ Єфімов
Вісник Дніпропетровського ДАУ, 104-107, 2008
14*2008
Щодо ефективності використання гумінових препаратів у скотарстві та механізму їх дії на організм
ВГ Грибан, ВГ Єфімов, ВМ Ракитянський, ЮВ Дуда, НЙ Сєдих
Наук.-техн. бюл. ІБТ і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. доб.–Львів, 2-3, 2010
13*2010
Обмін мінеральних речовин в нормі та при патології
ВГ Єфімов
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008
13*2008
Вплив гідрогумату і мікроелементів на вміст компонентів небілкового азоту та активність трансаміназ сироватки крові лактуючих корів
ВГ Єфімов
Вісник Дніпропетровського ДАУ, 252-254, 2005
13*2005
Особенности исследования морфологического состава крови рептилий
ЕН Лисничая, ВГ Ефимов
Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2014
12*2014
Стан мінерального обміну у свиней на промисловому комплексі
ВГ Єфімов
Науковий вісник ветеринарної медицини.–2010.–Вип 5, 68-71, 2010
102010
Effect of feeding treated peat as a supplement on the parameters of cellular immunity, antioxidant status and performance of piglets in early post-weaning period
V Yefimov, K Kostiushkevych, V Rakytianskyi
Bioflux Publishing House, 2016
9*2016
ВПЛИВУ МІДІ, КОБАЛЬТУ ТА ЙОДУ НА СТАН СИСТЕМИ ЕРИТРОПОЕЗУ В КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
ВГ Грибан, ВМ Ракитянський, ВГ Єфімов
9*2007
Влияние гидрогумата и микроэлементов на уровень энергетических процессов у телят
ВГ Ефимов, ВН Ракитянский
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2004
82004
Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і Селену
ВГ Єфімов
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2015
6*2015
Ekspertyza ta kontrol'jakosti produktiv harchuvannja
PM Gavrylin, OG Prokushenkova, VG Jefimov, RS Kucak, NM Zazhars' ka
Dnipropetrovs'k.[in Ukrainian], 2012
52012
ВПЛИВ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН НА МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН У КОРІВ
ВГ ЄФІМОВ, ВМ РАКИТЯНСЬКИЙ
Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів …, 2012
52012
ЕФЕКТИВНІСТЬ СТИМУЛЯЦІЇ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ПОРОСЯТ ПРЕПАРАТОМ «СУІГАМІН»
ВГ Єфімов, АВ Кокарєв, ІА Бібен, ВС Іванова, ВВ Волковинська
Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Гжицького 13 (4), 119-123, 2011
5*2011
Особливості біохімічних показників крові кнурців після транспортування та в період адаптації за дії L-карнітину та Е-селену
ВГ Єфімов
Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів …, 2010
52010
Пероксидазна та каталазна активність крові у голштинської худоби за дії гідрогумату і мікроелементів
ВМ Ракитянський, ВГ Єфімов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
52010
Показатели белкового обмена у телят под влиянием гидрогумата и микроэлементов
ВГ Ефимов, ЕА Ефимова
Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільському …, 2008
4*2008
Использование гуминовых препаратов при получении биопродукции
ЛМ Степченко, ВГ Ефимов, ЕА Лосева, МВ Скорик
Труды IV Всероссийской конференции «Гуминовые вещества в биосфере», 520-527, 2007
42007
INFLUENCE OF FEED ADDITIVE FROM PEAT ON MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL BLOOD PROFILE OF PIGLETS
V Yefimov, K Kostiushkevych, V Rakytianskyi
Veterinarija ir Zootechnika 75, 17-21, 2017
32017
Mineral composition buckwheat’s groat, sold in retail
VG Yefimov, AA Tkachova, SV Zavrina
Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety And Environmental …, 2017
3*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20