Олександр Безрук
Олександр Безрук
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політологічний енциклопедичний словник / уклад. : [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред. М. П. Требіна.
ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, ПІ О., ГМ Куц, ОО Безрук
30*2015
Suchasna politychna leksyka: entsykloped. slovnykdovidnyk/[I. Ya. Vdovychyn, L. Ya. Uhryn, HV Shypunov ta in.]
NM Khoma, HM Kuts
18*2015
Правова i полiтична культура українського соцiуму за умов модернiзацiї полi-тико-правового життя: монографiя та iн.; за ред. МП Требiна
ОО Безрук, ЛМ Герасiна, IВ Головко
92016
Територіальна громада: управління розвитком: монографія/за заг. ред
Ю Куц, О Решевець
8*2013
Політична участь як чинник політичної мобілізації: теоретичний аспект
ОО Безрук
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2018
52018
Адаптація у контексті соціальної мобільності в сучасному суспільстві: теоретичний аспект
ОО Безрук
Вісник Міжнародного слов'янского університету. Сер.: Соціологічні науки, 47-53, 2012
52012
Політична мобілізація як чинник динаміки політичного процесу: теоретичний аспект
ОО Безрук, АА Безрук
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ), 2013
4*2013
Проблемне поле політичної мобільності: теоретичний аспект
ОО Безрук
Сучасне суспільство, 27-32, 2012
42012
Політична участь в контексті процесів політичної мобільності
ОО Безрук
Гілея: науковий вісник, 363-366, 2014
22014
Українське суспільство: теорія та практика демократичного транзиту
ОО Безрук, ІД Денисенко
Сучасне суспільство, 13-27, 2013
22013
Особливості функціонування державної адміністрації як прямого каналу політичної мобільності в Україні
O Bezruk
Філософія та політологія в контексті сучасної культури 1 (4), 23-29, 2012
22012
Мобілізаційний потенціал політичного класу як чинник модернізації в Україні
ОО Безрук
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2018
12018
Мобілізаційний потенціал держави в умовах соціально-політичних трансформацій: теоретичний аспект
ОО Безрук
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2018
12018
Політична мобільність та політична мобілізація у контексті концепції виклику-відповіді А. Тойнбі
ОО Безрук
Грані, 77-83, 2016
12016
Особливості функціонування політичних партій як каналу політичної мобільності
ОО Безрук
Сучасне суспільство, 39-45, 2012
12012
Політична мобільність в умовах демократичного транзиту в сучасній Україні
ОО БЕЗРУК
ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00. 02 «Політичні інститути та процеси …, 2012
1*2012
Особливості відносин правлячого класу та Українського суспільства в контексті побудови нового світового порядку
ОО Безрук
Севастопольский национальный технический университет, 2011
12011
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗАГРОЗИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
ОО Безрук
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2021
2021
МОБІЛЬНІСТЬ І ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ОО Безрук
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2020
2020
Політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни
ОО Безрук
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20