Наталія Бірук (Щербакова)
Наталія Бірук (Щербакова)
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки, професійної освіти та
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив науково-дослідницької діяльності на розвиток особистості педагога-дослідника
НП Бірук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 18-23, 2016
22016
Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка)
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, НП Бірук, ВВ Павленко
Видавець ОО Євенок, Житомир, 2019
12019
Науково-дослідна діяльність магістрантів як важлива складова професійної підготовки майбутніх педагогів
НП Щербакова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток …, 2011
12011
ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
НП Бірук
Редакційна колегія: АА Сбруєва–доктор педагогічних наук, професор …, 2020
2020
Навчальна практика (організаційно-методична) в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації щодо дистанційного проходження для здобувачів другого (магістерського …
ОЄ Антонова, НП Бірук, ВВ Павленко
2020
Проблема співвідношення понять «наукова» та «дослідницька» діяльність
НП Бірук
Нові технології навчання: збірник наукових праць, 32-37, 2020
2020
The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem
N Biruk, I Okhrimenko, O Коbernyk, O Husarevych, V Krykun, N Kalashnik, ...
Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores 2 (VII), 2020
2020
The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem.
I Okhrimenko, O Коbernyk, O Husarevych, V Krykun, N Kalashnik, ...
Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores 7 (2), 2020
2020
Methodological principles of the professional training of future specialists at higher education institutions
N Biruk, V Bondarenko, O Antipova, G Griban, N Sydorchuk, L Horokhova, ...
Revista Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019
2019
Principios metodológicos de la formación profesional de futuros especialistas en instituciones de educación superior.
V Bondarenko, O Antipova, G Griban, N Sydorchuk, N Biruk, L Horokhova, ...
Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2019
2019
Наукові та авторські школи в українській педагогічній науці
НП Бірук
Інноваційна педагогіка 2 (14), 13-17, 2019
2019
Науково-педагогічні школи Житомирщини
НП Бірук
Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика: матеріали …, 2018
2018
Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності
Н Бірук
Людинознавчі студії. Педагогіка, 38–48-38–48, 2018
2018
Дослідницькі здібності як основа розвитку науково-дослідницької обдарованості особистості
БН П.
Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості …, 2017
2017
Дослідницькі здібності як основа розвитку науково-дослідницької обдарованості особистості
НП Бірук
Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості …, 2017
2017
Напрями діяльності українських науково-педагогічних шкіл
НП Бірук
International research and practice conference „Modern methods, innovations …, 2017
2017
Довідник здобувача з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації
НП Бірук
Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017
2017
Виявлення та підтримка науково-обдарованих школярів–перспективний напрямок розвитку сучасної науки
НП Бірук
Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук …, 2017
2017
Науково-педагогічні школи та їх вплив на становлення молодого вченого
НП Бірук
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 2 (74), 100-105, 2016
2016
Педагог-дослідник як суб’єкт діяльності науково-педагогічної школи
НП Бірук
Педагогіка і психологія: методика та проблеми практичного застосування …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20