Грищенко О.Ф., Грищенко Е.Ф., Gryshchenko O.F., Hryshchenko O.F.
Грищенко О.Ф., Грищенко Е.Ф., Gryshchenko O.F., Hryshchenko O.F.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренко
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства
ОФ Грищенко, АД Нєшева
Маркетинг і менеджмент інновацій., 86-98, 2013
392013
Інноваційне рішення–ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства
ОФ Грищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 120-127, 2011
162011
Формування маркетингових критеріїв щодо оцінки інноваційного потенціалу регіону
ОА Біловодська, ОФ Грищенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
132009
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
112012
Specific features of regional logistics potential consideration in the process of the enterprise distribution system development
O Bilovodska, O Gryshchenko, L Syhyda
Economic Annals-XXI 160 (7-8), 105-110, 2016
10*2016
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
82018
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
82010
Розроблення методичного підходу щодо вибору маркетингового інноваційного рішення з множини існуючих альтернатив
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко, ОА Біловодська, ЕА Беловодская
Донецький державний університет управління, 2012
52012
Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень
ОФ Грищенко
Ефективна економіка, 2012
52012
Theoretical and practical fundamentals of scientific and educational projects: a case of Ukraine
O Bilovodska, I Golysheva, O Gryshchenko, H Strunz
Journal of International Studies Vol 10 (2), 2017
42017
Practical Study on Evaluation of Sales and Service Potentials in Distribution the Industrial Products (Case Study: Regions in Ukraine)
O Bilovodska, O Gryshchenko
Innovative Marketing 13 (4), 6-16, 2017
32017
The international and national university rankings as an constituent of universitys competitiveness
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ОФ Грищенко, ...
Маркетинг і менеджмент інновацій, 183-195, 2016
3*2016
Economics of Business
VF Hryshchenko, IV Hryshchenko
Sumy State University, 2015
32015
Research of the managerial decision-making conditions in the innovative sphere
OF Hryshchenko, JS Klisinski, MV Akhrameieva
Маркетинг і менеджмент інновацій, 136-150, 2014
32014
Системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних рішень у системі управління підприємствами
ОФ Грищенко
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія/за заг …, 2012
32012
Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційного підприємництва в Україні
О Грищенко
Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність …, 2012
32012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
32011
«Інноваційне рішення»: дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльності сучасного підприємства
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Innovative solution–key factor for sustainable development of modern business
OF Gryshchenko
Marketing 2, 0
3*
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОМ Азарян, МП Денисенко, ВЯ Заруба, СМ Ілляшенко, КФ Ковальчук, ...
Університетська книга, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20