Грищенко О.Ф., Грищенко Е.Ф., Gryshchenko O.F., Hryshchenko O.F.
Грищенко О.Ф., Грищенко Е.Ф., Gryshchenko O.F., Hryshchenko O.F.
Сумський державний університет, ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, кафедра маркетингу та управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене kmm.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства
ОФ Грищенко, АД Нєшева
Маркетинг і менеджмент інновацій., 86-98, 2013
272013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Інноваційне рішення–ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства
ОФ Грищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 120-127, 2011
122011
Формування маркетингових критеріїв щодо оцінки інноваційного потенціалу регіону
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
102009
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Аналіз та оцінка інноваційного потенціалу регіону як основа підвищення його конкурентоспроможності
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
" ВТД" Університетська книга", 2008
42008
Системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних рішень у системі управління підприємствами
ОФ Грищенко
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія/за заг …, 2012
32012
Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційного підприємництва в Україні
О Грищенко
Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність …, 2012
32012
Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень
ОФ Грищенко
Ефективна економіка, 2012
32012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
32011
Specific features of regional logistics potential consideration in the process of the enterprise distribution system development
O Bilovodska, O Gryshchenko, L Syhyda
Economic Annals-XXI 160 (7-8), 105-110, 2016
2*2016
Розроблення методичного підходу щодо вибору маркетингового інноваційного рішення з множини існуючих альтернатив
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко, ОА Біловодська, ЕА Беловодская
Донецький державний університет управління, 2012
22012
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Innovative solution–key factor for sustainable development of modern business
OF Gryshchenko
Marketing 2, 0
2*
Фундаментальні основи управління розвитком інноваційної культури промислових підприємств
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный, ...
Сумський державний університет, 2017
12017
Theoretical and practical fundamentals of scientific and educational projects: a case of Ukraine
O Bilovodska, I Golysheva, O Gryshchenko, H Strunz
Journal of International Studies Vol 10 (2), 2017
12017
Features of innovative scientific project management
IO Golysheva, OF Gryshchenko
Marketing and Management of Innovations 2, PP. 142 - 150, 2017
12017
The international and national university rankings as an constituent of universitys competitiveness
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ОФ Грищенко, ...
Маркетинг і менеджмент інновацій, 183-195, 2016
1*2016
Research of the managerial decision-making conditions in the innovative sphere
OF Hryshchenko, JS Klisinski, MV Akhrameieva
Маркетинг і менеджмент інновацій, 136-150, 2014
12014
Дослідження сутності проблеми–основа процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
Центр економічних досліджень та розвитку, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20