Грищенко О.Ф., Грищенко Е.Ф., Gryshchenko O.F., Hryshchenko O.F.
Грищенко О.Ф., Грищенко Е.Ф., Gryshchenko O.F., Hryshchenko O.F.
Сумський державний університет, ННІ ФЕМ ім. О. Балацького, кафедра маркетингу та управління
Підтверджена електронна адреса в kmm.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства
ОФ Грищенко, АД Нєшева
Маркетинг і менеджмент інновацій., 86-98, 2013
272013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, ВВ Божкова, ВВ Божкова, СМ Ілляшенко, ...
ТОВ" ДД" Папірус", 2012
142012
Інноваційне рішення-ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2011
132011
Формування маркетингових критеріїв щодо оцінки інноваційного потенціалу регіону
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
122009
Specific features of regional logistics potential consideration in the process of the enterprise distribution system development
O Bilovodska, O Gryshchenko, L Syhyda
Economic Annals-XXI 160 (7-8), 105-110, 2016
8*2016
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, ЕА Беловодская, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Розроблення методичного підходу щодо вибору маркетингового інноваційного рішення з множини існуючих альтернатив
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко, ОА Біловодська, ЕА Беловодская
Донецький державний університет управління, 2012
52012
Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
Академія муніципального управління, 2012
52012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
52011
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds
SM Illiashenko, W Strielkowski, NY Letunovska, VV Bozhkova, ...
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
32018
The international and national university rankings as an constituent of universitys competitiveness
ЮС Шипуліна, ЮС Шипулина, YS Shypulina, ОФ Грищенко, ...
Маркетинг і менеджмент інновацій, 183-195, 2016
3*2016
Research of the managerial decision-making conditions in the innovative sphere
OF Hryshchenko, JS Klisinski, MV Akhrameieva
Маркетинг і менеджмент інновацій, 136-150, 2014
32014
Системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних рішень у системі управління підприємствами
ОФ Грищенко
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія/за заг …, 2012
32012
Дослідження проблем та перспектив розвитку інноваційного підприємництва в Україні
О Грищенко
Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність …, 2012
32012
«Інноваційне рішення»: дослідження сутності та визначення його ролі в господарській діяльності сучасного підприємства
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Practical Study on Evaluation of Sales and Service Potentials in Distribution the Industrial Products (Case Study: Regions in Ukraine)
O Bilovodska, O Gryshchenko
Innovative Marketing, 4, 2017
22017
Theoretical and practical fundamentals of scientific and educational projects: a case of Ukraine
O Bilovodska, I Golysheva, O Gryshchenko, H Strunz
Journal of International Studies Vol 10 (2), 2017
22017
The innovative approaches to the effective small Ukrainian enterprises personnel motivation system’s improvement in modern conditions
VF Hryshchenko, MS Chernova
Marketing and Innovation Management, 103-112, 2011
22011
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
22011
Дослідження теоретичних основ прийняття інноваційних рішень у системі стратегічного менеджменту підприємства
ОФ Грищенко, ЕФ Грищенко
Видавництво СумДУ, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20