Матушевич Любов Миколаївна (Liubov Matushevych)
Матушевич Любов Миколаївна (Liubov Matushevych)
доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся: монографія
ПІ Лакида, ЛМ Матушевич
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
532006
НОРМАТИВЫ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
ПИ Лакида, ИМ Матейко, АЭ Оборская, РД Василишин
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 115-119, 2012
172012
Біопродуктивність та енергетичний потенціал м'яколистяних деревостанів Українського Полісся: монографія
ПІ Лакида, АМ Білоус, РД Василишин, ЛМ Матушевич, ЯІ Макарчук
Корсунь-Шевченськівський: ФОП Гавришенко ВМ, 2012
172012
Енергетичне використання біомаси лісів України в умовах глобальних змін клімату
ПІ Лакида, РД Василишин, ЛМ Матушевич, СВ Зібцев
Науковий вісник НЛТУ України 19 (14), 2009
122009
Структура видового складу лісів Східного Полісся України
ЛМ Матушевич
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
62013
Фiтомаса березових лiсостанiв Українського Полiсся
ПI Лакида, ЛМ Матушевич
62006
Biotychna produktyvnist lisiv Ukrainy v yevropeiskomu ekoresursnomu vymiri [Biotic productivity of Ukrainian forests within European ecoresource dimension]
PI Lakyda, AZ Shvydenko, DH Shchepashchenko, RD Vasylyshyn, ...
Bioresursy i pryrodokorystuvannia, 5 (5–6), 99-106, 2013
52013
Методологічні особливості оцінки біотичної продукції компонентів крони дерев
ПІ Лакида, ЛМ Матушевич, ВІ Блищик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
52012
Структура розподілу площі м'яколистяних порід Полісся України
ЛМ Матушевич
Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. праць.–К …, 2007
52007
Головні лісоутворювальні породи України та їх вплив на інтенсивність депонування вуглецю
ПІ Лакида, ОА Дибкалюк, ЛМ Матушевич
Наук. вісник НАУ: Зб. наук. праць.–К.: НАУ.–1998, вип 10, 251-255, 1998
51998
Перспективи енергетичного використання березових лісів Полісся України
ЛМ Матушевич, ΠI Λакида, PД Василишин
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2009
42009
Особенности таксационной структуры лесного фонда восточного Полесья Украины
ЛМ Матушевич, ПИ Лакида
Лесной вестник/Forestry bulletin 18 (1 (100)), 2014
32014
ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ М'ЯКОДЕРЕВИННИХ ЛИСТЯНИХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
P Lakyda, L Matushevych, R Vasylyshyn
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 77-80, 2009
32009
Особливості формування продукції стовбурової деревини у березових деревостанах Чернігівського Полісся
ПІ Лакида, АМ Білоус, ЛМ Матушевич, ІС Случик, МГ Сорока
Науково-виробниче видання “Лісовий журнал”, 2011
22011
Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України
ЛМ Матушевич, ПІ Лакида
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 148-153, 2014
12014
Біотична продуктивність лісів України в європейському екоресурсному вимірі
ПІ Лакида, АЗ Швиденко, ДГ Щепащенко, РД Василишин, АМ Білоус, ...
Біоресурси і природокористування 5 (5-6), 2013
12013
Параметрична структура соснових лісів Східного Полісся України
ПІ Лакида, ЛМ Матушевич
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 139-143, 2013
12013
ОЦІНКА ВМІСТУ ЕНЕРГІЇ У ФІТОМАСІ ДЕРЕВ М'ЯКОЛИСТЯНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
P Lakyda, A Bilous, R Vasylyshyn, L Matushevych
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 121-124, 2011
12011
Використання деяких параметричних та непараметричних критеріїв для групування лісотаксаційних даних
ОP Bala, АY Terentiev, ІP Lakyda, LM Matushevych
Науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science» 10 (3), 4-18, 2019
2019
Моделювання ходу росту модальних дубових деревостанів полісся україни
ПІ Лакида, ОП Бала, ІП Лакида, ЛМ Матушевич
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20