Володимир Решота
Володимир Решота
ЛНУ імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Електронна петиція як новий інструмент звернення громадян до органів публічної адміністрації
ВВ Решота
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
112015
Англосаксонська модель адміністративної юстиції
ВВ Решота
Університетські наукові записки, 208-214, 2006
112006
Досвід державної політики із запобігання та протидії коруції в Грузії
ВВ Решота
Демократичне врядування, 2013
92013
Перспективи реформування адміністративної юстиції у системі державного управління України
В Решота
Державне управління: теорія та практика: електрон. наук. фах. вид, 7, 2008
92008
Європейські стандарти адміністративної юстиції
ВВ Решота
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej/ej3/txts/POLITICHNI/07 …, 2006
72006
Проблеми визначення основних понять у сфері здійснення правосуддя
В Решота
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 119–127-119–127, 2015
62015
Англосаксонська модель адміністративної юстиції в державному управлінні
ВВ Решота
Львів: Львівський регіональний інститут державного управління Національної …, 2008
52008
Передумови формування адміністративного судочинства в Україні
ВВ Решота
Юридичний науковий електронний журнал, 124-127, 2015
42015
Основні концепції реформування державного управління США та Європейського Союзу
О Решота, В Решота
Демократичне врядування: наук. вісн.–2010.–Вип 6, 2010
42010
Основні підходи до визначення поняття “джерело адміністративного права”
В Решота
Видавництво Львівської політехніки, 2016
32016
Electronic Petition as a New Tool for Appeal to Public Administration Bodies
V Reshota
Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 91-94, 2015
32015
Організація адвокатського самоврядування в Україні
ВВ Решота
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 266-270, 2013
32013
Адміністративна юстиція як захист від свавілля органів державної та муніципальної служби (досвід США)
ВВ Решота
Державне будівництво, 2007
32007
Правова доктрина в системі джерел адміністративного права України
V Reşota
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 32 (4-1), 44-46, 2018
22018
Оскарження рішення митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики
ВВ Решота
Право і суспільство, 154, 2015
22015
Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві Україні
ВВ Решота
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 128-131, 2015
22015
Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд
ВВ Решота
Публічне право, 96-102, 2015
22015
Правовий статус ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи та її роль у зміцненні адвокатського самоврядування
ВВ Решота
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 14-18, 2014
22014
Державна політика запобігання та протидії корупції у Чехії та Словаччині: досвід для України
АА Попок, ВВ Решота
Демократичне врядування, 2013
22013
Рівні демократичного урядування
ОА Решота, ВВ Решота
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА, 126, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20